Kursus 26371 - Uorganisk Kvalitativ Analyse

Overordnede kursusmål

At indøve elementær laboratorieadfærd i relation til personlig sikkerhed og arbejde i kemiske laboratorier.

At illustrere dele af kemien for de vigtigste grundstoffer.

At illustrere betydningen af at følge en given arbejdsforskrift.

At få kendskab til de mest almindelige ioner i vandig opløsning.

At lære principper for kemiske separationer og simple analyser.

At indøve kendskabet til kemiske grundprincipper, bibringe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk forståelse for uorganiske og enkelte organiske forbindelsers kemi.

Kursusindhold
Udførelse af en række kvalitative analyser på uorganiske stofblandinger og identifikationer for salte indeholdende et udvalg af grundstoffer, herunder også giftige og farlige stoffer i halvmikroskala. Gennemgang af de heri involverede reaktioner. Vurdering af faremomenter og bortskaffelse af kemikalieaffald. Undersøgelse af farvestofferne i fyrværkeri. Læs mere om kurset her!

Praktisk Information

Kort introduktion til hvordan man finder laboratorierne til øvelseskurser i uorganisk kemi, hvor man hænger overtøj, og de grundlæggende regler for ophold i og udenfor laboratorierne.

Tips til god arbejdspraksis


Gennemluftningsapparat
Instruktionsvideo i anvendelse af gennemluftningsapparatet


Håndtering af stof
Introduktion til håndtering af stof, herunder hvorledes opløsning, bundfældning og separering foregår. Centrifugen introduceres.

Opsamling af affald og oprydning

Smeltedigel
Instruktion i hvorledes alkalismeltning foregår ved hjælp af smeltedigel.

Opløsning af Svære Stoffer og Inddampning
Instruktion i opløsning af svære stoffer, og hvorledes inddampning fungerer.