Kursus 26008 - Øvelser i uorganisk kemi

Overordnede kursusmål

At illustrere dele af den uorganiske kemi for de vigtigste grundstoffer specielt med hensyn til kendskab af deres almindelige ioner i vandig opløsning.

At lære principper for kemiske separationer og simple analyser.

At indøve elementær laboratorieadfærd i relation til personlig sikkerhed og kemisk arbejde herunder at lære betydningen af at følge en given arbejdsforskrift.

At bibringe sammenhæng mellem teoretisk og praktisk forståelse for uorganiske forbindelsers kemi.

Kursusindhold
Udførelse af en række typiske uorganiske reaktioner i halvmikroskala for udvalgte grundstoffer. Kvalitative analyser på stofblandinger og identifikationer af salte herunder også giftige og farlige stoffer. Gennemgang af de heri involverede reaktioner. Vurdering af faremomenter og indøvning af rutiner for bortskaffelse af affaldsprodukter. Læs mere om kurset her!

Praktisk Information


Kort introduktion til hvordan man finder laboratorierne til øvelseskurser i uorganisk kemi, hvor man hænger overtøj, og de grundlæggende regler for ophold i og udenfor laboratorierne. 

Tips til god arbejdspraksis


Gennemluftningsapparat
Instruktion i anvendelse af gennemluftningsapparatet


Håndtering af stof
Introduktion til håndtering af stof, herunder hvorledes opløsning, bundfældning og separering foregår. Centrifugen introduceres.

Opsamling af affald og oprydning


Smeltedigel
Instruktion i hvorledes alkalismeltning foregår ved hjælp af smeltedigel.

Opløsning af Svære Stoffer og Inddampning
Instruktion i opløsning af svære stoffer, og hvorledes inddampning fungerer.