DTYU Kemi - Fysisk kemi - kursus 26202

Kursus 26202 Fysisk Kemi for Biovidenskaberne

Overordnede kursusmål
At introducere de forskellige energiformer for både rene stoffer og blandinger, som bl.a. kan bruges til at forudsige den spontane retning af kemiske og fysiske processer, og at bestemme arbejdet knyttet hertil. Endvidere en introduktion til elektrokemi og reaktionskinetik, herunder enzymkinetik. At illustrere betydningen af de nævnte emner specielt for biologiske systemer.

Kursusindhold
Termodynamikkens hovedsætninger, tilstandsfunktioner, termokemi, Gibbs frienergi og fysiske og kemiske processer, kemisk potential, kemisk ligevægt, elektrokemi, kemiske reaktioners hastighed, enzymkinetik. Læs mere om kurset her!

Se eksempler på forelæsninger og laboratorieforsøg:

Termodynamikkens Hovedsætninger

Forsøg til understøttelse af teorier

 

Kontakt

Günther Herbert Johannes Peters
Professor
DTU Kemi
45 25 24 86