Efteruddannelse

DTU Kemi giver dig mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer, mens du samtidig er aktiv på arbejdsmarkedet. Typisk vil dine egne relevante erhvervserfaringer blive integreret i uddannelsesforløbet. Vælger du en efteruddannelse på DTU Kemi, sætter du din erfaring i spil med den nyeste forskningsbaserede viden, som du kan bruge aktivt i din egen faglige sammenhæng. Du får ny viden, som styrker dine kompetencer og giver dig indsigten i at booste din karriereudvikling. Læs mere om efteruddannelse på DTU.

Efteruddannelseskurser på DTU Kemi
NMR SPEKTROSKOPI
NMR Center - About us  NMR SPEKTROSKOPI (på dansk)
Kurset retter sig mod gymnasielærere og målet at give kursus deltagerne en bred forståelse af NMR spektroskopi som en stærkt analytisk teknik.


RØNTGENDIFFRAKTION
DTU Kemi - kurser  The Rietveld Method and X-ray Powder Diffraction

Are you interested in enhancing your knowledge of The Rietveld Method and X-ray Powder Diffraction? DTU Chemistry offers a five-day course in this important method in April. 

Kurser under Tompladsordningen

På tompladsordningen kan du følge undervisningen sammen med studerende på DTU i dagtimerne. Du kan vælge blandt DTU Kemis kurser i kursuskataloget. Der findes kurser, som strækker sig over 13 uger med undervisning 1-2 gange om ugen eller korte mere kompakte forløb, med undervisning 5 dage om ugen i 3 uger. Læs om tompladsordningen.


Fleksibel master

Den fleksible masteruddannelse er til dig, der ønsker en masteruddannelse, som du selv kan tilrettelægge.

Uddannelsen rummer mulighed for at gå på tværs af fastlagte studieretninger alt efter hvilken faglig profil du ønsker.

Du kan typisk vælge 9 kurser fra DTU’s kursusudbud, der udgør 45 ECTS og efterfølgende afslutte med et projekt af 3 måneders varighed, der udgør 15 ECTS, så du i alt får 60 ECTS point, hvilket svarer til 1 års fuldtidsstudie.

Inden du starter på den fleksible masteruddannelse, skal du selv formulere et udkast til en individuel uddannelsesplan i samarbejde med en vejleder. Læs regler for deltidsmasteruddannelsen.
 

 

 

 

 

Kontakt

Erling Halfdan Stenby
Institutdirektør, Professor
DTU Kemi
45 25 20 12