efteruddannelse

Efteruddannelse

DTU Kemi giver dig mulighed for at udvikle dine faglige kompetencer, mens du samtidig er aktiv på arbejdsmarkedet. Typisk vil dine egne relevante erhvervserfaringer blive integreret i uddannelsesforløbet. Vælger du en efteruddannelse på DTU Kemi, sætter du din erfaring i spil med den nyeste forskningsbaserede viden, som du kan bruge aktivt i din egen faglige sammenhæng. Du får ny viden, som styrker dine kompetencer og giver dig indsigten i at booste din karriereudvikling. Læs mere om efteruddannelse på DTU.
https://www.dtu.dk/uddannelse/efteruddannelse
efter

Enkeltfagskurser på DTU

Har du behov for at gå i dybden indenfor et fagområde? Så kan du følge undervisningen på udvalgte kurser sammen med andre studerende på DTU.
Du kan vælge blandt kurser i kursuskataloget. Der findes både kurser, der strækker sig over 13 uger, og andre mere kompakte forløb. Læs om enkeltfagskurser på DTU her.

https://www.dtu.dk/uddannelse/efteruddannelse/kurser...
efter

Fleksibel Master

Den fleksible master rummer mulighed for at gå på tværs af fastlagte studieretninger, alt efter hvilken faglig profil du ønsker.

Inden du starter på den fleksible masteruddannelse, skal du selv formulere et udkast til en individuel uddannelsesplan i samarbejde med en vejleder. Læs regler for deltidsmasteruddannelsen.
https://www.dtu.dk/uddannelse/efteruddannelse/masteruddannelser...

Vil du vide mere?

Har du yderligere spørgsmål til DTU's efteruddannelsesprogrammer, så kontakt DTU Learn for Life, som er DTU’s platform for alle former for deltids- og efteruddannelsesaktiviteter.

DTU bygning 421
Kollegiebakken
2800 Kgs. Lyngby

Telefon: (+45) 4525 4525

Hjemmeside: http://www.learnforlife.dtu.dk/

Email: efteruddannelse@dtu.dk

.