DTU Kemi - Ramanspektroskopi

Raman Spektroskopi

Raman Spektroskopi er en universel analytisk teknik til identifikation af molekyler i gasser, væsker og faste stoffer ved spredning af laserlys.

Instituttet råder blandt andet over et konfokalt Raman udstyr med mikroskop, fiberoptik og tripple-monokromator, så meget lavfrekvente spektre kan måles. Vi har for nylig fået et konfokalt Raman apparat, som er forbundet med et mikroskop. Med dette apparat kan Raman spektre af en prøve opnås inden for et volumen på 1x1x2 mikrometer på få sekunder. Vi råder også over et moderne Renishaw apparat til eksitation af fluorescensfri Raman spektre med kortbølget UV laserlys. (Raman mapping)

Raman animation