Organisk Kemi

Uorganisk kemi

Forskningsområdet Uorganisk kemi dækker over to delområder:

Center for Katalyse og Bæredygtig Kemi (CSC)
Center for Katalyse og Bæredygtig Kemi (CSC) har som mål at styrke indsatsen inden for raffinering af biomasse og affald til mere værdifulde kemikalier, brændstoffer og materialer, røggasrensning ved katalyse og selektiv gasabsorption, samt bæredygtig produktion af kemiske produkter i stor skala. Centrets spidskompetencer er pt. indenfor alternative røggasrensningsprocesser ved katalyse og selektiv gasabsorption, som understøtter klimavenlig energiproduktion baseret på biomasse, samt stærkt forenklet storskala kemikalieproduktion.   

Molekylære Materialer
Forskningen i gruppen 'Molekylære Materialer' fokuserer på design, syntese og karakterisering af veldefinerede molekylære, supramolekylære og polymere materialer fra uorganiske og organiske moduler.

NanoKemi                                                                                                             
Gruppen NanoKemi er engageret i eksperimentel og teoretisk kemisk og biologisk nanoskala- og enkeltmolekylevidenskab. Gruppens fokus er metalloproteiners og DNA-molekylers fysisk-kemiske egenskaber på det enkelte molekyles niveau samt kemisk syntese af nanomaterialer som nanopartikler og grafen, med henblik på anvendelse som elektrokatalysatorer i brændselsceller og biologiske sensorer. Gruppen har særlig ekspertise i nanoskala- og enkeltmolekyleteknologierne skanning tunnel mikroskopi (STM) og atomar kraftmikroskopi (AFM) i vandige medier, teoretiske metoder, samt i transmissionselektronmikroskopi, elektrokemi, og kemisk syntese af komplekse metalliske nanostrukturer og grafen.

Læs mere om forskningsgrupperne:

Organisk og UORGANISK...

Kontakt

Søren Kegnæs
Professor
DTU Kemi
45 25 24 02

DTU CHEMISTRY LECTURE

Chemical Lecture - Feringa
DTU Chemistry Lecture no.1
Dynamic Molecular Systems, from Switches to Motors
Ben L. Feringa