DTU Kemi - Center for Katalyse og Bæredygtig Kemi

Katalyse og Bæredygtig Kemi - CSC

Vision
Center for Katalyse og Bæredygtig Kemi mål er at udvikle nye kemi og forbedre allerede kendte processer, mod en renere kemisk industri og dermed sikre fremtiden for de næste generationer i form af energi, ressourcer og miljø.

Læs mere på CSC´s hjemmeside

Kontakt

Søren Kegnæs
Professor
DTU Kemi
45 25 24 02

Kontakt

Susanne Mossin
Lektor
DTU Kemi
45 25 23 91

Kontakt

Anders Riisager
Professor
DTU Kemi
45 25 22 33