DTU Kemi - IR- og THz-spektroskopi

IR- og THz-spektroskopi

Ved hjælp af eksperimentel IR- og THz-spektroskopi og teoretisk kvantekemisk modellering undersøger forskningsgruppen samspillet mellem hydrogenbindinger, van der Waals kræfter og steriske effekter på nanoskopisk skala for isolerede molekylære klynger. En af de helt store udfordringer er at kunne beskrive kvantitativt, hvordan makroskopiske egenskaber af kondenserede faser, materialer og biologiske systemer opstår af ikke-kovalente vekselvirkninger mellem molekyler på mikroskopisk niveau.

Forskningsgruppen er i 2013-2017 blevet støttet af Det Frie Forskningsråds Sapere Aude-program til projektet: “Shedding Light on Macroscopic Systems One Molecule at a Time: Spectroscopy of Weakly Bound Cluster Molecules”.


Kontakt

René Wugt Larsen
Lektor
DTU Kemi
45 25 20 27