DTU Kemi - Femtokemi

xxx

DTU Kemi - Femtokemi

xxxxx

Teoretisk, computer- og femtokemi

Forskningsaktiviteterne i gruppen tager udgangspunkt i teoretisk kemi, baseret på en detaljeret kvantemekanisk beskrivelse af molekyler med henblik på at beskrive molekylers struktur og reaktivitet. Elektroniske tilstande i molekylære systemer beregnes ved brug af omfattende computerprogrammer, nukleare tilstande og deres dynamik beskrives vha. analytisk teori og computerberegninger, med metoder baseret på kvante-, semi-klassisk og statistisk mekanik.

En lang række molekylære egenskaber og fænomener beregnes og studeres, fx: ligevægtsgeometri, spektroskopi, reaktions-energiprofiler, reaktionshastighedskonstanter, nuklear kvantedynamik, tidsopløst (femtosekund-) spektroskopi og røntgenspredning, anvendelse af lasere til at kontrollere molekylær dynamik. Alle studier sker typisk i samspil med moderne eksperimenter, som udføres forskellige steder i verden, fx ved nye store internationale røntgenlaseranlæg i Japan og USA. 

A ticket to the Molecular Movies

Kontakt

Klaus Braagaard Møller
Professor
DTU Kemi
45 25 24 61

Kontakt

Niels Engholm Henriksen
Lektor
DTU Kemi
45 25 15 95

Kontakt

Sonia Coriani
Professor
DTU Kemi
45 25 23 35

Kontakt

Jógvan Magnus Haugaard Olsen
Lektor
DTU Kemi
45 25 20 02

Kontakt

Janus Juul Eriksen
Lektor
DTU Kemi
45 25 23 34