labs

Moderne laboratorier

Kemilaboratorierne på DTU Kemi i bygning 211 dækker et areal på 3.200 kvadratmeter. Laboratoriedesignet er velintegreret og driftstoptimeret med 110 stinkskabe fordelt i fire store undervisningslaboratorier og otte forskningslaboratorier. Derudover er der ekstra laboratorier til analyse – så der er optimale rammer for både undervisning og forskning.

Loftshøjden på over seks meter sikrer den rette luftgennemstrømning til laboratoriernes stinkskabe, og et særligt fremtidssikret anlæg til rørførte gasser forsyner laboratorierne med de gasser, der kræves til forskningen på DTU Kemi.

Alle stinkskabe er reguleret af et centralt vakuum- og køleanlæg. Samlet set udgør faciliteten Danmarks største stinkskab. Laboratorierne anvendes udelukkende til internt brug.

På første sal anvendes laboratorierne til forskning i organisk kemi, hvorimod undervisningslaboratorierne bruges til både organisk og uorganisk kemi. Bygningen indeholder ikke mødelokaler eller klasseværelser. Faciliteten er udelukkende til undervisnings- og forskningsformål, og adgang kræver derfor samarbejde med en af forskningsgrupperne. På 1. sal er der desuden kun adgang for dem, der har fået sikkerhedstræning i at arbejde der.

Kontakt

Søren Kramer
Lektor
DTU Kemi
45 25 21 50