Organisk Kemi

Syntese og katalyse

Forskning indenfor dette område omfatter:

 Stereoselektiv syntese af komplekse molekyler som bioaktive naturstoffer, kulhydrater og peptider

 Fremstilling af stofbiblioteker til projekter inden for kemisk biologi og medicinalkemi

 Udvikling af nye syntesemetoder især med fokus på homogen katalyse og eksperimentel undersøgelse af reaktionsmekanismer, som ofte efterrationaliseres ved hjælp af computermodellering.

Kontakt

Mads Hartvig Clausen
Professor
DTU Kemi
45 25 21 31

Kontakt

Robert Madsen
Professor
DTU Kemi
45 25 21 51