Organisk Kemi - Kemisk biologi

Kemisk Biologi

Kemisk Biologi er et multidisciplinært forskningsområde på grænsefladen mellem kemi og biologi.

Vi besidder ekspertise indenfor diversitetsorienteret syntese, lipid-, kulhydrat- og peptidkemi, og anvender små organiske forbindelser til at adressere en bred vifte af udfordringer indenfor feltet.

Nuværende fokusområder er cancer, inflammation, drug delivery og plantecellevæggens biologi og bioteknologi.

Forskningsaktiviteter sigter imod udvikling af screeningteknologi, nye kemiske prober, værktøj til sygdomsdiagnostik og tidlig lægemiddeludvikling.

 

 

Kontakt

Katrine Qvortrup
Lektor
DTU Kemi
31 21 66 21

Kontakt

Kira Astakhova
Lektor
DTU Kemi
93 51 35 52

Kontakt

Luca Laraia
Lektor
DTU Kemi
45 25 24 95

Kontakt

Mads Hartvig Clausen
Professor
DTU Kemi
45 25 21 31

Kontakt

Sophie Beeren
Lektor
DTU Kemi
45 25 21 23