Foto:Susanne Helmark

Fysisk og Biofysisk Kemi

Inden for Fysisk og Biofysisk Kemi udforskes de generelle fysiske principper, som bestemmer kemiske og biologiske systemers opførsel og struktur. Området dækker over femtosekundkemi, biofysisk og biomedicinsk kemi, protein- og røntgenkrystallografi, Ramanspektroskopi, teraherzspektroskopi og analytisk kemi. Mange projekter er knyttet til større udenlandske anlæg inden for røntgensynkrotronstrålning og røntgen-frielektron-lasers.

DTU Chemistry - Biofysisk og Biomedicinsk Kemi

DTU Kemi - Polymerer og funktionelle overflader

DTU Chemistry - IR- og THZ-spektroskop

DTU Chemistry - Protein- og røntgenkrystallografi

DTU Chemistry - Teoretisk Computer- og femtokemi

Center for Energy Resources Engineering (CERE)

Fysisk og Biofysisk...

Kontakt

Klaus Braagaard Møller
Professor
DTU Kemi
45 25 24 61
PIPPI - DTU Chemistry
Protein-excipient Interactions and Protein-Protein Interactions in formulation.
MIND
MIND - Metalloproteins In Neurological Disorders - an interdisciplinary network