Emeriti

Name Title Unit Ph. E-mail
Rolf W. Berg Rolf W. BergEmeritusDTU Chemistry+45 45 25 24 12rwb@kemi.dtu.dk
Flemming Yssing Hansen Flemming Yssing HansenEmeritusDTU Chemistryflemming@kemi.dtu.dk
Torkil Holm Torkil HolmAssociate professor, emeritusDTU Chemistryth@kemi.dtu.dk
Torben Jacobsen Torben JacobsenLektor, EmeritusDTU Chemistry+45 45 25 24 36tj@kemi.dtu.dk
Søren Rosendal Jensen Søren Rosendal JensenProfessor, emeritusDTU Chemistry+45 45 25 21 03srj@kemi.dtu.dk
Steen Skaarup Steen SkaarupEmeritusDTU Chemistry+45 45 25 24 36skaarup@kemi.dtu.dk