Spin-outs


DTU Kemi har et stærkt fokus på at skabe mere bæredygtige, højteknologiske virksomheder.

En af vores strategier realiseredes gennem projektet "Bridging the Gap", som blev støttet af Industriens Fond. Med projektet skabtes bæredygtige spin-out virksomheder ved at matche forskerhold med erfarne, eksterne iværksættere. Projektet udførtes i samarbejde med DTU Fotonik.


Læs rapporten her:

DTU Chemistry - BtG report