Forskningsbaseret Rådgivning

DTU Kemi står til rådighed for forskningsbaseret rådgivning til staten, regioner og kommuner samt internationale institutioner.

Derudover er DTU Kemi akademisk referencegruppe for Miljøministeriet/Miljøstyrelsens regelarbejde vedrørende emission af NOX og NOx røggasrensningsmetoder, også i relation til EU.

Læs mere om forskningsbaseret rådgivning på DTU.