Uddannelse

KEMI PÅ DTU

DTU Kemi varetager størstedelen af undervisning i kemi på hele DTU. Alle civilingeniør- og mange diplomingeniørstuderende vil derfor i løbet af deres studie følge kurser udbudt af DTU Kemi. 

I vores kursusudbud sørger vi for, at teori og "hands on"-eksperimenter går op i en højere enhed. Vi udbyder kurser, som tidligt i dit studieforløb skaber grundlaget for din kemiuddannelse. Vi tilbyder videregående kurser for kemiingeniørstuderende i avanceret og anvendt kemi – kurser, som ofte har relation til aktuelle forskningsprojekter på instituttet inden for vores hovedområder: fysisk, uorganisk og organisk kemi.

Indgangen til et kemiingeniørstudie på DTU er civilbachelorretningen Kemi og Teknologi eller diplomingeniøruddannelserne Kemi- og Bioteknik samt Kemiteknik og International Business.

Især på Kemi og Teknologi er der rig mulighed for at følge mange af DTU Kemis kurser samt stifte bekendtskab med og deltage i instituttets forskning gennem fag- og bachelorprojekter.

På kandidatuddannelsen Anvendt Kemi kan du virkelig nå i dybden med kemi og dens anvendelser i tæt kontakt med DTU Kemis forskningsmiljøer og vores samarbejdspartnere i universitetsverdenen og industrien i både ind- og udland. 

Også på den mere industritekniske kandidatuddannelse Kemisk og Biokemisk Teknologi kan du vælge kurser og projekter på DTU Kemi.

DTU Kemis ph.d.-studie er en alsidig forskeruddannelse inden for moderne kemi med valgmuligheder, der spænder fra grundforskning til projekter i samarbejde med industrien, samt innovation, som kan føre til opstartsvirksomheder.

 

DTU Kemi - uddannelser

En ph.d.-uddannelse på DTU Kemi er en alsidig forskeruddannelse, som giver dig mulighed for at levere forskningsresultater under kompetent vejledning. Læs om kvalifikationskravene, og hvordan du kommer i kontakt med forskergrupperne.

VIDEO

DTU Kemi video om uddannelse

Læs kemi på DTU. Se videoen og få en smagsprøve på uddannelsen til kemiingeniør