Janus_J_Eriksen_final

Janus Juul Eriksen, Adjunkt ved DTU Kemi, er blevet optaget i Det Unge Akademi

fredag 15 jul 22
|

Janus Juul Eriksen er en af 9 nye talentfulde forskere, der er optaget som nye medlemmer i Det Unge Akademi i 2022.

Det Unge Akademi er en selvstændig enhed under Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab og er et videnskabeligt akademi for unge talentfulde forskere i Danmark. Formålet med Det Unge Akademi er at styrke grundforskning og den tværfaglige udveksling, bygge bro mellem videnskab og samfund - og give nogle af landets dygtigste unge forskere en stemme i offentligheden.
Medlemmerne er alle markante profiler med stærke internationale erfaringer og interessante syn på forskning og samfund.

Janus Juul Eriksen vil blandt andet bruge sit medlemskab af Det Unge Akademi til at kommunikere relevansen og vigtigheden af interdisciplinært samarbejde og tværfaglighed i en bredere forstand:
”Danske forskningsinstitutioner bør i min optik bestræbe sig på at mindske diverse bureaukratiske barrierer i vejen for udvekslingen af erfaringer og initiativer videnska-berne imellem, hvis f.eks. digitalisering og den brobygning, ny teknologi kan og bør fremme, fortsat skal kunne skabe naturlig grobund for innovation og nybrud i Danmark. Vigtigheden af en stærk, evidensfunderet forsknings- og uddannelsespolitik og et øget nationalt samarbejde skal nødvendigvis prioriteres højt i fremtiden, og dette bør italesættes ikke bare i korridorerne på Christiansborg, men også i øjenhøjde ude i den bredere offentlighed. Netop her har Det Unge Akademi en uhyre vigtig rolle at spille, og jeg er spændt på at bidrage yderligere til indsatsen over de kommende år”. (www.youngacademy.dk)

Læs mere om Janus Juul Eriksens forskning på DTU Kemi

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.