eurology

Mindeord for Søren Rosendal Jensen

torsdag 27 okt 22
|

Jeg er ked af at skulle meddele, at docent emeritus Søren Rosendal Jensen døde torsdag den 13. oktober 2022. Dermed har vi mistet en anerkendt og respekteret forsker og kollega. Søren blev 83 år.

Søren var en meget dygtig naturstofkemiker – især interesseret i planters fylogeni, fytokemi og kemotaksonomi, deres kemiske fingeraftryk via produktion af sekundære metabolitter og relationer.

Søren Rosendal Jensen afsluttede sin uddannelse som civilingeniør (K) i 1964, hvorefter han blev ansat og immatrikuleret som licentiatstuderende. Projektet blev forsinket af DTUs udflytning fra København til Lundtofte, men i 1968 forsvarede Søren sin afhandling med et fremragende resultat. Søren fortsatte sin ansættelse på DTU frem til sin pensionering i 2006, hvorefter han fortsatte som docent emeritus. I 2004 fejrede han sit 40-års jubilæum og gennem sin karriere på DTU Kemi havde Søren et aktivt samarbejde med mange forskningsgrupper både i Danmark og internationalt. I 1977-78 tilbragte han det meste af et år på University of Melbourne og senere havde han flere studieophold i udlandet, bl.a. 2 måneder på Bishop Museum i Honolulu i 1985. Fokus under disse internationale forskningsophold var at studere eksotiske planters kemi.

Søren var som emeritus aktiv til det sidste, hvor han både arbejdede på publikationer omkring nye kemiske strukturer af naturstoffer fra planter, kemotaksonomi, og var aktiv i den offentlige debat. Primært hos Ingeniøren online, hvor han svarede på kemiske spørgsmål, der blev stillet til brevkassen og flittigt kommenterede og debatterede mange typer artikler. Så sent som den 7. oktober var han ved tasterne.

Sørens største interesse var isolering af nye naturstoffer og systematisering af plantearter og slægter. Han studerede især biosyntese af iridoider, hvilket bidrog med ny viden indenfor plante taxonomi, hvor to forskellige biosynteseveje til iridoider er kortlagt. Med denne information tilgængelig kan den sandsynlige biosyntesevej identificeres, ud fra den kemiske struktur af det iridoid der findes i en given plante.

Fra 1974-87 samarbejdede Søren Rosendal Jensen med den anerkendte, systematiske botaniker Rolf Dahlgren. Søren forsynede Dahlgren med kemiske data, som blev basis for dennes Angiosperm system. Iridoiderne spillede en vigtig rolle, idet de viste en meget tilfredsstillende korrelation med fordelingen af embryologiske karakterer.

I perioden 1995-2000 samarbejdede Søren Rosendal Jensen med flere andre danske forskningsgrupper om syntetisk brug af iridoid-glykosider, som forekommer hyppigt i mange planter. Det 5-årige samarbejdsprojekt ”Specialkemikalier og farmaka fra planter” sammen med grupper på Danmarks Farmaceutiske Universitet og Statens Planteavlsforsøg, blev støttet med midler fra de statslige forskningsråd (SNF, SJVF og STVF).

Gennem sin karriere skrev Søren Rosendal Jensen mere end 130 videnskabelige artikler med peer review og uddannede et betydeligt antal ph.d.-kandidater, master- og bachelor-studerende. Han var en værdsat kollega og en strålende underviser, der nød at guide de studerende på deres vej til at blive kemiingeniører, og de studerende var meget glade for Søren. Søren havde igennem alle årene en fast frokost gruppe, hvis kerne bestod af Torkild Holm, Ingolf Crossland og Søren, samt et fantastisk samarbejde med Anne Hector, som har oprenset rigtig mange af plante metabolitterne.

Vi vil mindes Søren Rosendal Jensen som en dygtig og engageret kollega og fremragende ambassadør for kemien.


Venlig hilsen

Erling Halfdan Stenby

Head of Department

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.