Colourbox

DTU indgår bredt partnerskab inden for CO2-fangst og lagring

onsdag 12 jan 22
|

Kontakt

Erling Halfdan Stenby
Institutdirektør, Professor
DTU Kemi
45 25 20 12

Partnerskabet består af

  • Syv universiteter: AAU, AU, CBS, DTU, KU, RUC, SDU
  • Otte virksomheder: Aalborg Portland, A.R.C, Gas Storage Denmark, INEOS, Novozymes, Pentair, TOTALenergies og Ørsted
  • Én sektorforskningsinstitution: GEUS
  • Fire GTS Institutter: Teknologisk Institut, Alexandra Instituttet, DHI og FORCE Technology
  • Én industriklynge: Energy Cluster Denmark (ECD)

 

 

Fem fokusområder

For at komme i mål med køreplanen har CCUS-partnerskabet identificeret et sæt af projekter inden for de følgende fem kerneområder:

  • Kemisk CO2-fangst
  • Biologisk CO2-fangst og -lagring
  • Geologisk CO2-lagring
  • CO2-anvendelse
  • Samfunds- og systemanalyse.

DTU går sammen med 18 interessenter om at implementere en køreplan for fangst, lagring og anvendelse af CO2.

Ifølge regeringens klimaprogram har fangst og lagring af CO2 (CCUS) potentiale til at reducere op mod 4-9 millioner ton CO2 frem mod 2030. Men selv om teknologierne på området er kendte, er der stadig behov for en tværfaglig indsats, mere samarbejde, forskning og test i stor skala for at gøre brug af dem.

DTU er derfor indgået i et formelt bredt grønt CCUS-partnerskab, INNO-CCUS, med repræsentanter fra både universiteterne, sektorforskningen, industrien og de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter for at implementere en dansk CCUS-køreplan. Planen har fokus på kortsigtede (2025), mellemlange (2030) og langsigtede (2050) løsninger, der skal bidrage til, at Danmark når sine klimamål og samtidig understøtter etablering af nye grønne industrier, eksportmuligheder, vækst og jobs.

Visionen for partnerskabet er at opnå en grundlæggende forandring i den måde, vi ser på og udnytter kulstofressourcer, så vi i fremtiden kan gå helt væk fra de fossile og i stedet over til biogene kulstofkilder.

Partnerskabet og køreplanen støttes af Innovationsfonden, der med udgangspunkt i Finanslov 2021 har haft til opgave at investere i alt 700 mio. kr. i missionsdrevne grønne partnerskaber – herunder inden for fangst, lagring og anvendelse af CO2.

I første omgang er der tale om et betinget tilsagn til INNO-CCUS-partnerskabet fra Innovationsfondens side. Det betyder, at der skal foretages en række tilpasninger, inden dette CCUS-partnerskabs endelige investeringsaftale med Innovationsfonden kan indgås og godkendes af fondens bestyrelse.

Der er nedsat en midlertidig bestyrelse for partnerskabet med 8 medlemmer, hvor Morten Stage, chef for CCS i TotalEnergies er formand, og professor og direktør på DTU Kemi Erling H. Stenby er næstformand. Øvrige medlemmer er: Director, Technology Bogi Bech Jensen, Ørsted, Product Manager Bjørn Kofod, Pentair, Statsgeolog og Head of Reservoir Department Maj Wendorff, GEUS, Direktør Sune D. Nygaard, Teknologisk Institut, professor og dekan Andreas de Neergaard, RUC og professor og institutleder Lasse Rosendahl, AAU.

Der vil desuden blive etableret et sekretariat for partnerskabet på DTU.

CO2-fangst, lagring og anvendelse

Fangst, lagring og anvendelse af CO2 bliver ofte forkortet CCUS, som står for Carbon Capture Utilization and Storage. Det går ud på, at man opfanger CO2 fra røgen fra industrier, som fx kraftvarmeværker. Efter en række kemiske processer kan man enten anvende CO2 til at producere kemikalier eller grønne brændstoffer, eller man kan lagre den dybt nede i jorden.

CO2-lagring foregår ved, at CO2 i flydende form pumpes ned i undergrundens porøse lag, mens lerlaget ovenover fungerer som et segl.

Læs mere om, hvad CO2-fangst er her

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.