DTU-studerende får adgang til LEO Pharmas maskinrum

tirsdag 24 apr 18
|

KONTAKT

Mads Hartvig Clausen,

Professor DTU Kemi

email: mhc@kemi.dtu.dk

tlf.: 45252131

 


Trine Juul Wengel,
Corporate Communications Manager
LEO Pharma A/S

Mail: tewdk@leo-pharma.com
Telefon: 20732037

Om LEO Pharma Open Innovation

LEO Pharma Open Innovation er en platform, hvor LEO Pharma i samarbejde med eksterne partnere såsom biotek-virksomheder, start-ups og forsknings-/uddannelsesinstitutioner kan udforske medicinsk udvikling. Hos LEO Pharma Open Innovation kan enhver forsker, som har udviklet et nyt molekyle, der viser potentiale til at blive udviklet til et lægemiddel, få molekylet testet i LEO Pharmas laboratorier.
Et nøgleprincip for alle Open Innovation-samarbejder er, at den eksterne samarbejdspartner/forsker beholder alle rettigheder til molekylet og ejer alle de fremkomne data. Hvis resultaterne viser potentiale, indgår LEO Pharma i dialog med henblik på at indgå et videnskabeligt partnerskab eller forretningssamarbejde. Siden etableringen i 2015, har LEO Pharma Open Innovation testet flere end 500 molekyler i samarbejde med flere end 40 partnere.

Med et nyt samarbejde mellem DTU Kemi og LEO Pharma Open Innovation kommer studerende helt tæt på udviklingen af lægemidler.

En ny samarbejdsaftale med medicinalvirksomheden LEO Pharma’s platform Open Innovation betyder, at studerende på DTU Kemi kan lære mere om, hvordan der arbejdes med forskning og udvikling af lægemidler og helt konkret få testet nye stoffer, som de selv fremstiller i forbindelse med kurser på universitetet, i et professionelt testmiljø.

 

LEO Pharma Open Innovation arbejder ud fra den filosofi, at de bedste forskningsresultater opnås med en åben tilgang til innovation og samarbejde. Det betyder i praksis, at de giver enhver forsker, som har udviklet et nyt molekyle, der viser potentiale til at blive udviklet til et lægemiddel, mulighed for at få molekylet testet i LEO Pharmas laboratorier, kvit og frit.

 

Det er også denne tankegang, som ligger til grund for LEO Pharmas samarbejde med DTU Kemi: Alt, hvad der drøftes og forskes i undervejs i studieforløbet, vil være åbent tilgængeligt for de studerende. LEO Pharma har således på forhånd givet afkald på alle rettigheder i forbindelse med projektet og er samtidig klar til at gå i dialog om muligt fremtidigt samarbejde, såfremt de studerendes arbejde skulle resultere i nye opdagelser.

 

”Vores mål med samarbejdet er helt overordnet, at vi gerne vil bringe de studerende og medicinalindustrien tættere på hinanden for på den måde at være med til - på sigt - at gøre dem til endnu bedre forskere. Ved at dele det, vi kalder vores ’patient science’ med de studerende, giver vi dem et helt unikt indblik i, hvordan vi forvandler vores viden om patienternes behov til videnskab i laboratoriet,” siger Niclas Nilsson, head of LEO Pharma Open Innovation.

 

Samarbejdet omfatter workshops, specialkurser og projektarbejde, og som en del af forløbet vil de studerende få mulighed for selv at arbejde med forskning og innovation på flere måder: Dels skal de arbejde med selv at fremstille stoffer i DTU Skylabs laboratorier, og dels får de en unik mulighed for at arbejde med på et aktuelt forskningsprojekt fra LEO Pharma. DTU Skylab er DTU’s såkaldte ’makerspace’, en innovationshub, der fremmer studenterinnovation for alle DTU-studerende.

 

”Dette er en ekstraordinær mulighed for DTU-studerende. De kommer under deres studier til at samarbejde direkte med en større farmaceutisk virksomhed og kan på den måde lære af LEO Pharmas erfaring. LEO Pharma giver de studerende forskellige måder at interagere på med deres meget spændende Open Innovation-initiativ,” siger professor Mads Hartvig Clausen, som er ansvarlig for DTU Kemis del af samarbejdet.

 

De studerende skal samarbejde med virksomhedens forskere og prøve teorien fra studiet af i praksis. Helt konkret skal de kobles på et aktuelt forskningsprojekt, der fokuserer på at finde nye anti-inflammatoriske molekyler til behandling af eksem. De studerende får bl.a. mulighed for selv at designe og teste nye molekyler.

 

"Både måden, som idéer genereres på, og måden, nye lægemidler udvikles på, gennemgår dramatiske ændringer i disse år. En stor del af denne revolution går ud på at nedbryde de traditionelle barrierer mellem offentlige og private virksomheder. DTU Kemi er stolt af at arbejde tæt sammen med LEO Pharma for at uddanne den næste generation af kemiingeniører, som bliver trænet i at arbejde på nye og innovative måder,” siger Mads Hartvig Clausen.

 

”På sigt håber vi selvfølgelig, at vores samarbejde med DTU vil være med til at sætte LEO Pharma på landkortet for de studerende, når de på et tidspunkt skal vælge arbejdsplads efter studierne. Man kan godt sige, at vi betragter samarbejdet med DTU Kemi som en investering i fremtidens forskere,” siger Niclas Nilsson.

 

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.