DTU Kemi - 10 mill. kr. fra DFF til DTU Kemi - foto: Colorbox-Anne Frejberg

10 mio. kr. fra DFF til DTU Kemi

torsdag 24 sep 15
|

Kontakt

Jerrik Mielby
Seniorforsker
DTU Kemi
45 25 23 63

Kontakt

Christian Engelbrekt
Nanolab gæst 314
DTU Nanolab
Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion uddeler 15 postdoc-bevillinger til forskertalenter i Danmark - 3 af dem går til DTU Kemi!

Bevillingerne fra Det Frie Forskningsråd har til formål at give yngre forskere de bedste betingelser for at levere markante forskningsresultater på et højt internationalt niveau. Bevillingen giver forskerne ca. to år til at videreuddanne sig inden for forskning og få svar på de videnskabelige spørgsmål, som de brænder for at udforske.

 

De tre forskningsprojekter fra DTU Kemi

 

Jerrik Jørgen Mielby modtager 3.920.809 kr. til projektet Production of Substitute Natural Gas using Encapsulated Metal Nanoparticle Catalysts

Udviklingen af nye metoder til at fremstille bæredygtige kemikalier og lagre vedvarende energi afhænger i høj grad af udviklingen af mere effektive katalytiske processer. Flere af disse processer kræver en aktiv og selektiv katalysator, der kan aktiverer hydrogen (H2) og få den kemiske proces til at forløbe med høj hastighed. I dette projekt vil Jerrik udvikle nye nanostrukturerede materialer, der består af små metal nanopartikler, som er indkapslede i forskellige mikroporøse bærematerialer, herunder zeolitter. Læs mere her

 

Roberto Ortiz modtager 2.474.485 kr. til projektet Multi-function anti-fouling bio-active surfaces

 

Biofouling er betegnelsen for tilgroning med proteiner, bakterier og bioorganismer på overflader som findes I en væskefase. Biofouling er et stort problem for mange industrier. Formålet med dette projekt er at udvikle overflader, som anvender en kombination af passive og aktive mekanismer til at forhindre uønsket biofouling. Læs mere her

Christian Engelbrekt modtager 3.471.711 kr. til projektet Development of new metal oxide/noble metal hybrids as plasmonic bi-functional nanocatalysts for solar energy

 

Store internationale udfordringer afledt af global opvarmning, samt svindende fossile brændstofreserver  tilskynder en Industriel omstilling til grønne teknologier. Dette indebærer særligt anvendelsen af vedvarende energikilder i den kemiske industri, hvor mange energitunge processorer er nødvendige. En interessant ny tilgang er at bruge sollys til at drive kemiske reaktioner baseret på hybrider af halvledermaterialer og ”plasmoniske” nanostrukturer. Læs mere her

Læs mere om bevillingerne fra DFF til forskere på DTU 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.