DTU Chemistry

5,6 mio. kr. fra DFF til DTU Kemi

mandag 08 jan 18
|

Kontakt

Sonia Coriani
Professor
DTU Kemi
45 25 23 35

Samarbejdspartnere

Sonia Coriani og hendes forskningsgruppe på DTU Kemi kommer til at samarbejde om projektet med forskere fra:

Università degli Studi di Trieste i Italien

Norges Teknisk-Naturvidenskabelige Universitet (NTNU) i Trondheim i Norge

Stockholm Universitet i Sverige

Istituto di Chimica dei Composti Organo-Metallici (ICCOM) i Pisa i Italien

Ruđer Bošković Institute (RB) i Zagreb, Kroatien.

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) støtter et projekt, som skal udvikle ny teori og regnemetoder til at forudsige og fortolke resultater af avancerede spektroskopiske eksperimenter

Professor Sonia Coriani fra DTU Kemi modtager 5.617.456 kr. fra Danmarks Frie Forskningsfond / Natur og Univers til et projekt, som kommer til at etablere et helt nyt forskningsfelt på DTU Kemi.

Projektet ”Developing Theoretical Beamlines for Cutting-Edge Experiments” tager udgangspunkt i de seneste årtiers enorme fremskridt inden for synkrotron- og laserteknologi. Fremskridtene har muliggjort identifikation af stadig mere sofistikeret interaktion mellem elektromagnetisk stråling og molekyler, og det er en udvikling, som vil fortsætte.

For at få det fulde udbytte af de muligheder, som de eksperimentelle fremskridt tilbyder, er det helt nødvendigt, at nye teorier, begreber og computer-værktøjer bliver udviklet. Kun hvis det sker, bliver det muligt fyldestgørende at fortolke de eksperimentelle resultater og at opnå en dybere forståelse af de molekylære processer.

Projektet bliver et vigtigt skridt på den vej, for dets formål er at etablere, udvikle og anvende nye pålidelige kvantekemiske metoder til at simulere bl.a. avanceret røntgen-spektroskopi, optiske effekter i magnetiske felter samt fotoelektron- og fotoioniserings-processer.

”Ambitionen med de metoder, vi udvikler i projektet, er på en helt ny og banebrydende måde at gøre det muligt at sammenligne teoretiske modeller med eksperimentelle observationer - og vel at mærke gøre det med en pålidelighed og præcision, som ikke er set før”, siger Sonia Coriani.

”Metoderne kommer til at give nye muligheder for at forudsige og fortolke resultaterne af avancerede eksperimenter inden for de nævnte områder. Alt i alt vil vi imødekomme de behov og udfordringer, som moderne spektroskopi har”.

”For at nå hertil, kræver det både en kombination af avancerede begreber og værktøjer inden for teoretisk kemi og en betydelig indsats med implementering”. 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.