Ledelsesrokade på DTU Kemi

tirsdag 19 mar 24
|

Kontakt

Erling Halfdan Stenby
Institutdirektør, Professor
DTU Kemi
45 25 20 12

Kontakt

Sophie Beeren
Lektor
DTU Kemi
45 25 21 23

Kontakt

Søren Kegnæs
Professor
DTU Kemi
45 25 24 02

Kontakt

Esben Thormann
Professor
DTU Kemi
45 25 24 39

 

En ny organisering og et ledelsesmæssigt generationsskifte skal ruste DTU Kemi til bedst muligt at tackle nogle af de store problemer, der truer menneskers og klodens sundhed. Ændringerne er trådt i kraft den 1. marts 2023.

 

Forskere på DTU Kemi finder løsninger på nogle af de største udfordringer, vi står overfor som bl.a.: Udvikling af lægemidler, der skal sikre en sundere befolkning. Alternativer til miljøbelastende materialer, som vi gerne vil erstatte. Måder at gøre os uafhængige af fossile brændsler og indfange CO2.

”Med de samfundsudfordringer vi arbejder ind i, havde vi brug for at signalere tydeligere, hvor vi har de ekspertiser, der er brug for til at løse samfundets store udfordringer,” siger institutdirektør Erling Stenby.

 

Derfor har instituttet gennemført en reorganisering og et ledelsesmæssigt generationsskifte. Med omstruktureringen er instituttet gået fra to til tre sektioner, som skal gøre det mere synligt for omverdenen, hvor de skal henvende sig, når de vil samarbejde med forskere på DTU Kemi. 

Der drejer sig om sektioner for:

 

  • Organisk Kemi, som bidrager til udvikling af nye kemiske syntesemetoder, medicinalkemi og kemien i grænsefladen mod biologi. Sektionsleder er lektor Sophie Beeren, som både som forsker i brugen af enzymer i kemisk syntese og underviser i medicinalkemi.
  • Uorganisk Kemi, som er særligt fokuseret på grøn omstilling og katalyse. Sektionsleder er professor Søren Kegnæs, hvis forskning sigter mod at udvikle materialer og katalysatorer, der kan lave grønne kemikalier og brændstoffer samt udnytte CO2.
  • Fysisk Kemi, som især arbejder med beregning og måling af molekylers egenskaber i blandinger og produkter. Sektionsleder er professor Esben Thormann, som forsker i avancerede materialer til blandt andet sensorer og medikoteknik.

 

Læs mere om det her: Ledelsesrokade på DTU Kemi

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.