Lyngby centrum for snedig olieproduktion

fredag 31 aug 18
|

Danmarks status som olieeksporterende nation står for fald. Produktionen fra felterne i Nordsøen falder. Andre lande har tilsvarende udfordringer. Nu skal en international konference på dansk grund vise vejen til at hente mere olie op.

Gennem flere årtier har Danmark været et olie-eksporterende land. Men nu falder produktionen fra felterne i Nordsøen. Der er udsigt til, at 2018 bliver året, hvor Danmark går over til at importere mere olie og gas, end vi selv eksporterer. Derfor er baggrunden alvorlig, når internationale energiselskaber, myndigheder og forskere mødes 3.-7. september på konferencecenteret Schæfergården i Lyngby for at diskutere de nyeste tekniske fremskridt på området.

”Hvis vi kan indvinde blot nogle få procent ekstra olie fra Nordsøen, vil det være milliarder af kroner værd og samtidig fastholde Danmarks selvforsyning på området,” siger professor Erling Stenby, institutdirektør for DTU Kemi og dansk repræsentant i samarbejdet på området i det internationale energiagentur, IEA.

Martin Rune Pedersen, VP for Total’s aktiviteter i Danmark, Norge og Holland, supplerer:

”Total har fuldt fokus på at bidrage til Danmarks forsyningssikkerhed gennem den fortsatte udvikling af den danske Nordsø. Det sker blandt andet ved at investere i ny teknologi, som kan øge indvindingsgraden i disse komplekse felter. Arbejdet pågår både internt i Total og gennem tæt samarbejde med forskningscenteret DHRTC samt med danske og internationale universiteter og operatører. Det er blandt andet derfor, vi støtter internationalt samarbejde som IEA-EOR konferencen.”

Teknologiudvikling er et væsentligt element i den nationale strategi ”Fremtidens olie- og gassektor i Danmark” fra juli 2017.

”I strategien er det vurderet, hvor store mængder olie og gas, der potentielt kan produceres fra kendte felter. Der er produceret omkring 21 pct. af den fundne olie og gas. Industrien forventer at kunne bringe indvindingsgraden op til omkring 27 pct. Hvis teknologierne, som er vurderet i strategien, kan blive yderligere udviklet og anvendt på kommercielle vilkår, vurderes det muligt at øge indvindingen yderligere til op mod 34 pct. af den indtil nu fundne olie og gas,” siger kontorchef Trine Sannem Mønsted, Energistyrelsen.

 

Verden tørster fortsat efter olie

15 lande er medlemmer af IEA’s samarbejde om øget indvinding af olie og gas, som i fagsproget kaldes EOR – Enhanced Oil Recovery. Hvert år mødes virksomheder, myndighedsrepræsentanter og forskere fra landene for at udveksle erfaringer. I år er Danmark vært for konferencen. Det sker på et tidspunkt, hvor EOR er mere aktuelt end nogensinde før. Trods grøn omstilling i mange lande vil verden fortsat være afhængig af olie og gas i de næste par årtier.


Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.