Villum Fonden - Søren Kegnæs

Villum Fonden uddeler over 10 mio. kr. til DTU Kemi

torsdag 04 feb 16
|

Kontakt

Søren Kegnæs
Professor
DTU Kemi
45 25 24 02

Young Investigator Programme

Hvert år uddeler VILLUM FONDEN en række store beløb til yngre forskere på landets universiteter for at sætte fart i deres forskningskarriere. VILLUM FONDENs Young Investigator Programme blev etableret i 2011 for at målrette midler til de yngre – såvel danske som udenlandske - forskningstalenter, der ofte står i skyggen af de mere kendte og veletablerede professorer.
Læs mere om legaterne.

Lektor Søren Kegnæs har netop modtaget 7 mio. kr fra Villum Fondens Young Investigator Programme til at designe nanopartikel katalysatorer. Bevillingen uddeles til særligt talentfulde yngre forskere inden for teknisk og naturvidenskabelig forskning.

Fire yngre forskere fra DTU har modtaget legater på i alt 23,1 mio. kroner fra VILLUM FONDENs Young Investigator Programme.

Det drejer sig om Lektor Yi Sun, DTU Nanotech, Seniorforsker Martin Lindegren, DTU Aqua, Adjunkt Kaare Hartvig Jensen, DTU Fysik, og ikke mindst lektor Søren Kegnæs fra DTU Kemi.

Legaterne giver de unge forskeres forskning et løft og skaber flere forskerstillinger, idet stort set alle projekter indebærer ansættelse af yderligere forskere på ph.d. – og postdoc-niveau, til at gennemføre det pågældende projekt, der typisk løber over tre til fem år.

Ifølge VILLUM FONDEN har de seneste års uddelinger betydet, at flere af legatmodtagerne i dag har opnået fastansættelse inden for deres forskningsområde og har opbygget forskningsgrupper, ligesom de har kunnet tiltrække yderligere forskningsmidler fra f.eks. EU.

7 mio. kr. til Lektor Søren Kegnæs, DTU Kemi
Søren Kegnæs skal nu i gang med projektet Design af selektive heterogene nanopartikel-katalysatorer.

Mange processer i den kemiske industri er afhængige af katalysatorer, der indeholder små metalnanopartikler. Desværre er nanopartiklerne ofte tilbøjelige til at sintre, hvilket nedsætter den katalytiske aktivitet over tid.

Formålet med forskningsprojektet er at udvikle nye metoder til at fremstille selektive heterogene katalysatorer med sinter-stabile metalnanopartikler. Bevillingen dækker en investering i nyt testudstyr, samt ansættelsen af to ph.d.-studerende og to postdocer i projektperioden.

3,6 mio. kr. yderligere til professor på DTU Kemi
Derudover har professor Robert Madsen fra DTU Kemi modtaget 3, 6 mio. kr. fra Villum Fonden til at ansætte en ph.d. og en postdoc til projektet
Metalkatalyseret Dehydrogenering og Decarbonylering af Primære Alkoholer.

Formålet med projektet er at udvikle nye metalkatalysatorer til at fraspalte brint og kulmonoxid fra primære alkoholer. Dette er en nyligt opdaget reaktion i organisk kemi med interessante anvendelser, som ikke er mulige med andre metoder. Det er nødvendigt at udvikle billigere og mere almindeligt tilgængelige katalysatorer, hvis transformationen skal finde brede anvendelser.

Projektet vil undersøge jern, kobolt og ruthenium komplekser, da disse metaller har vist lovende resultater med henblik på at fjerne brint fra alkoholer og kulmonoxid fra aldehyder.

Foto: Lektor Søren Kegnæs, DTU Kemi, modtager Young Investigator-bevillingen, ved Villum Fondens festlige prisoverrækkelse på Den Sorte Diamant

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.