DTU Kemi modtager over 11 millioner kroner til fri forskning

fredag 10 maj 19
|

Kontakt

Mads Hartvig Clausen
Professor
DTU Kemi
45 25 21 31

Kontakt

Luca Laraia
Lektor
DTU Kemi
45 25 24 95

Kontakt

Robert Madsen
Professor
DTU Kemi
45 25 21 51

Fakta om DFF-uddelingen

* Anerkendte forskere karakteriseret ved høj ekspertise og risikovillighed foretager udmøntningsopgaven med at spotte og sikre excellente idéer forskningsmidler
* Heraf er 75 fordelt på fem forskningsfaglige råd, mens ni medlemmer tegner bestyrelsen i Danmarks Frie Forskningsfond
* Internationale paneler kommer med såkaldte peer reviews, som rådene i vidt omfang inddrager i bedømmelserne
* 1618 forskere har ansøgt om sammenlagt 5,8 mia. kr., mens 215 ansøgere har opnået bevilling for samlet 753 mio. kr.
* 154 forskere har opnået en DFF: Forskningsprojekt 1-bevilling på op til 2,9 mio. kr., mens 61 har opnået en DFF: Forskningsprojekt 2-bevilling på op til 6,2 mio. kr.
* Succesraten målt på beløb er 13 %
* Danmarks Frie Forskningsfond er en offentlig fond og fordeler årligt ca. 1,2 mia. kr. til gryende forskning i Danmark. 

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) har uddelt nye bevillinger til forskningsprojekter. Fire af bevillingerne går til DTU Kemi. Projekterne peger frem mod bedre kræftbehandling gennem immunterapi, optimering af ikke-kostbare metalkatalysatorer og nye behandlingsstrategier mod kolesterolrelaterede sygdomme.

Danmarks Frie Forskningsfond har netop haft sin største årlige uddeling af forskningsstøtte. Ifølge DFF skal de udvalgte projekter være med til at igangsætte banebrydende forskning på universiteter, hospitaler og i foreninger og institutter med forskningsformål landet over inden for alle videnskabelige hovedområder.

DFF har valgt at give bevillinger til fire spændende projekter fra DTU Kemi. Alle projekter ligger inden for det videnskabelige hovedområde ’Teknologi og Produktion’.

De fire forskningsprojekter er:

Professor Mads Hartvig Clausen modtager 2.382.302 kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond til projektet: Investigating glycan-based cancer vaccines for improved immunotherapy

”Forskning i bedre behandling af kræft sætter i stigende grad fokus på immunterapi. Ved denne tilgang aktiveres kræftpatienters eget immunforsvar til at genkende og fjerne kræftsvulster. Metoderne er særligt velegnede til opfølgende behandling efter strålebehandling og/eller kirurgi. For at immunterapi kan virke, skal immunforsvaret kunne kende forskel på kræftceller og raske celler, så de rigtige celler angribes. En af de faktorer, som adskiller raske og syge celler er, at kræftceller har andre kulhydrater på deres overflade end raske celler. I dette projekt ønsker vi at fremstille disse kulhydrater som rene, syntetiske stoffer og anvende dem til at stimulere et selektivt immunrespons. Dette vil vi gøre ved at sætte dem fast på en kulhydratbaseret adjunvant, et hjælpestof, som aktiverer immunsystemet. Hele denne konstruktion vil derefter blive præsenteret på overfladen af et liposom, en blød nanopartikel, som består af fedtstoffer. Formålet med dette er at skabe nanopartikler, som kan cirkulere i blodet og rekruttere immunceller. Endelig vil hele systemet blive afprøvet i mus, hvor det er muligt at teste aktiveringen af immunsystemet, karakterisere de antistoffer dyrene laver og afprøve, hvor effektiv vaccinen er over for kræft. Projektet er 3-årigt og er et samarbejde mellem forskere fra Trinity College Dublin, KU og DTU. Tilsammen har forskerholdet alle de nødvendige kompetencer til at gennemføre det ambitiøse, tværfaglige projekt.”

Professor Robert Madsen modtager 2.875.667 kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond til projektet: Chromium-Catalyzed (De)Hydrogenation Reactions

”Reaktioner med brint udgør de vigtigste katalytiske transformationer til fremstilling af organiske molekyler. Det gælder især hydrogeneringer, hvor brint reageres med et umættet substrat, men også dehydrogeneringer er væsentlige transformationer, hvor brint spaltes fra et organisk molekyle. Desværre er homogene katalysatorer til disse reaktioner meget kostbare, da de ofte består af ædelmetaller eller andre dyre metalforbindelser. Desuden kræver disse metaller i reglen ligander, som består af bekostelige og følsomme fosforforbindelser. I projektet vil homogene kromforbindelser derfor blive udviklet som katalysatorer til både hydrogeneringer og dehydrogeneringer. Krom koster kun $10/kg, som skal sammenlignes med $35000/kg for palladium og $80000/kg for rhodium. Desuden fungerer krom med nitrogenholdige ligander, som er billigere og mere stabile end de tilsvarende fosforforbindelser. Krom findes i flere oxidationstrin, og der vil kun blive anvendt relativt uskadelige forbindelser i de lavere oxidationstrin. Projektet vil først optimere en kromkatalysator til fraspaltning af brint fra alkoholer og analysere mekanismen for denne reaktion. Derefter vil den nye katalysator blive anvendt til en række dehydrogeneringer og hydrogeneringer, hvor de mest værdifulde anvendelser er fremstilling af amider og estere direkte fra alkoholer samt asymmetriske hydrogeneringer til syntese af optisk aktive molekyler.”

Adjunkt Luca Laraia modtager 2.879.631 kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond til projektet: Unravelling the sterol-interacting proteome using limited proteolysis small molecule mapping

”Kolesterol er nødvendig for mange vigtige funktioner i vores celler. Men når mængden eller den specifikke placering inde i en celle er ændret, kan det give anledning til en række sygdomme, herunder åreforkalkning og kræft. Hvis vi kan identificere nye proteiner, som kontrollerer mængden og placeringen af kolesterol, kan vi muligvis udvikle bedre behandlinger for disse sygdomme. Oxysteroler, en klasse af oxiderede kolesterolforbindelser, har vist sig at have stor indflydelse på kontrollen af mængden og placeringen af kolesterol, men måden, de virker på, er uklar. For at identificere hvilke proteiner, oxysteroler binder til, vil vi udvikle en ny strategi, der muliggør overvågning af stabilitet for alle proteiner i en celle samtidigt. Proteiner, der er beskyttet mod enzymatisk nedbrydning i celler ved tilstedeværelse af oxysteroler, vil være af stor interesse. Deres rolle i reguleringen af mængden og placeringen af kolesterol vil blive vurderet i cellemodeller, og deres potentiale indenfor nye behandlingsstrategier vil blive vurderet. Dette 2-årige, tværfaglige projekt involverer flere institutter på DTU samt Umeå Universitet i Sverige og vil bygge på vores brede kompetencer inden for forskellige fagområder, herunder analytisk kemi, proteinbiokemi og cellebiologi.”

Adjunkt Luca Laraia modtager 2.870.916 kroner fra Danmarks Frie Forskningsfond til projektet: Identifying oxysterol-interacting proteins through specific degradation

”I biomedicinsk forskning identificerer vi ofte et lille molekyle, som har en tydelig effekt på et biologisk system (en celle eller endda et helt dyr), uden at vi ved, hvordan virkningen opstår. Et lille molekyle udøver typisk sin virkning ved at binde til et større biomolekyle, såsom et protein. Endnu kan man ikke med en enkelt eksperimentel teknik bestemme, hvilke(t) protein(er) et lille molekyle binder sig til i en celle. I den foreslåede forskning vil vi udvikle en strategi til at identificere hvilke proteiner, der binder små molekyler fra komplekse prøver ved at forårsage nedbrydning af disse proteiner og efterfølgende analysere prøverne med massespektrometri. Vi vil forbinde de molekyler, vi er interesserede i, til en kemisk rapporter, der kun medfører nedbrydning af proteiner, der er bundet til specifikke enzymer i cellen. Den udviklede teknik vil blive anvendt på vigtige naturstoffer, herunder oxiderede cholesterolderivater, for at forstå, hvordan de styrer betændelse samt kolesterolniveauer og -transport i celler. Identifikation af proteinerne, som interagerer med disse molekyler, kan give nye behandlingsmuligheder inden for inflammatoriske sygdomme og kræft. Dette 3-årige, tværfaglige projekt involverer flere institutter på DTU samt Umeå Universitet i Sverige og vil bygge på vores brede kompetencer inden for forskellige fagområder, herunder organisk kemi, analytisk kemi, proteinbiokemi og cellebiologi.”

Læs DFF's pressemeddelelse her

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.