DTU Kemi - kompendier

Kursus 26372 - Uorganisk Kemi for Fødevareanalyse

Overordnede kursusmål

At underbygge indlæringen i syre-base-, opløseligheds- og redoxkemi.

At give teoretisk og praktisk kendskab til det periodiske system og udvalgte grundstoffers kemi samt de sikkerhedsmæssige aspekter ved kemisk laboratoriearbejde.

Kursusindhold
Det periodiske system, udvalgte grundstoffers reaktioner specielt med hensyn til redox kemi, syre-base kemi og opløselighed.
Laboratoriepraksis og -sikkerhed, praktiske øvelser til illustration af almen og uorganisk kemi. Læs mere om kurset her!

Praktisk Information

Kort introduktion til hvordan man finder laboratorierne til øvelseskurser i uorganisk kemi, hvor man hænger overtøj, og de grundlæggende regler for ophold i og udenfor laboratorierne. 

Tips til god arbejdspraksisGennemluftningsapparat
Instruktionsvideo i anvendelse af gennemluftningsapparatet

Håndtering af stof
Introduktion til håndtering af stof, herunder hvorledes opløsning, bundfældning og separering foregår. Centrifugen introduceres.

Opsamling af affald og oprydning

Smeltedigel
Instruktion i hvorledes alkalismeltning foregår ved hjælp af smeltedigel.

Opløsning af Svære Stoffer og Inddampning
Instruktion i opløsning af svære stoffer, og hvorledes inddampning fungerer.