DTU Kemis visuelle identitet

DTU Kemi har i sin udgave af frisen valgt et af kemiens basale begreber, pH, som også har en historisk forbindelse til DTU. En opløsnings pH-værdi er et mål for opløsningens surhedsgrad, eller kemisk set koncentrationen af kemiens vigtigste ion, brint- eller hydrogen-ionen, [H+], i en vandig opløsning. pH udtrykkes umiddelbart ved formlen pH = -log[H+], hvor log er logaritmefunktionen med grundtallet 10, som herved udtrykker et enormt koncentrationsområde gennem pH-værdier mellem 0 og 14.

pH er den kontrollerende faktor i utallige kemiske, biologiske og fysiske processer, og med denne tværfaglige rolle genspejler DTU Kemis frise både instituttets rolle som ansvarlig for al DTU’s indledende undervisning i kemi for alle ingeniørretninger og instituttets store forskningsmæssige bredde.

H for hydrogen, p for ?
H’et i pH står forståeligt nok for hydrogen(ionen), mens det er mere usikkert, hvad p’et står for. En almindelig opfattelse er, at p  er valgt, fordi det er forbogstav i ord, der på flere europæiske sprog betyder styrke, fx pondus, power, potenz og puissance. En anden opfattelse er, at begrebets ophavsmand, S.P.L. Sørensen, som historisk almindeligt i kemien og fysikken, indførte p og q for henholdsvis en måletilstand og en referencetilstand, og at referencetilstanden senere blev opfattet som underforstået, mens p blev tilbage.

100-års-jubilar
Den historiske forbindelse til DTU består i, at det var en tidligere medarbejder ved Den Polytekniske Læreanstalt, nu DTU, kemikeren Søren Peter Lauritz Sørensen, der i disse dage for 100 år siden indførte pH-begrebet, som udsprang af forskning, der lagde kimen til moderne proteinkemi. På det tidspunkt var S.P.L. Sørensen forstander for Kemisk Afdeling ved Carlsberg Laboratorium. S.P.L. Sørensen beskrev pH-begrebet i et 168-siders værk omhandlende proteiners fysisk-kemiske egenskaber, som blev publiceret samtidigt på fransk, tysk og dansk i tre forskellige tidsskrifter. Senere er pH-begrebet blevet videreudviklet, ikke mindst af J.N. Brønsted og K.J. Pedersen, som indførte begrebet generel syrebase-katalyse i 1924. Med pH-begrebets danske oprindelse og stærke internationale gennemslagskraft, nu foreløbig i 100 år, markeres med frisen også DTU Kemis position i DTU’s mangeartede nationale og internationale synlighed.

pH = -log[H+] er en tilnærmet, men i mange sammenhænge praktisk anvendelig definition af pH. Kemikeren skriver i stedet pH = -log {H+}, hvor den krøllede parentes dækker over, at der ikke er tale om koncentrationen, men aktiviteten, og at det i virkeligheden ikke er den rene hydrogen-ion, som indgår, men hydrogen-ionen i forskellige komplekser med op til flere vandmolekyler. Alt dette er nødvendigt for en korrekt teoretisk beskrivelse af pH-begrebet og udtryk for begrebets dybe fysisk-kemiske indhold. Dog er det i praksis ikke noget, laboranten i laboratoriet eller skoleeleven ved mosehullet behøver at bekymre sig om, når de skal måle pH; de sætter blot en elektrode eller et stykke pH-papir ned i opløsningen og aflæser pH-værdien. Netop denne kombination af enkelthed og høj grad af sofistikation har været basis for pH-begrebets brede gennemslagskraft.