Conference

Lyngby centrum for snedig olieproduktion

mandag 03 sep 18
|

Danmarks status som olieeksporterende nation står for fald. Produktionen fra felterne i Nordsøen falder. Andre lande har tilsvarende udfordringer. Nu skal en international konference på dansk grund vise vejen til at hente mere olie op.

Gennem flere årtier har Danmark været et olie-eksporterende land. Men nu falder produktionen fra felterne i Nordsøen. Der er udsigt til, at 2018 bliver året, hvor Danmark går over til at importere mere olie og gas, end vi selv eksporterer. Derfor er baggrunden alvorlig, når internationale energiselskaber, myndigheder og forskere mødes 3.-7. september på konferencecenteret Schæfergården i Lyngby for at diskutere de nyeste tekniske fremskridt på området.

”Hvis vi kan indvinde blot nogle få procent ekstra olie fra Nordsøen, vil det være milliarder af kroner værd og samtidig fastholde Danmarks selvforsyning på området,” siger professor Erling Stenby, institutdirektør for DTU Kemi og dansk repræsentant i samarbejdet på området i det internationale energiagentur, IEA.

Martin Rune Pedersen, VP for Total’s aktiviteter i Danmark, Norge og Holland, supplerer:

”Total har fuldt fokus på at bidrage til Danmarks forsyningssikkerhed gennem den fortsatte udvikling af den danske Nordsø. Det sker blandt andet ved at investere i ny teknologi, som kan øge indvindingsgraden i disse komplekse felter. Arbejdet pågår både internt i Total og gennem tæt samarbejde med forskningscenteret DHRTC samt med danske og internationale universiteter og operatører. Det er blandt andet derfor, vi støtter internationalt samarbejde som IEA-EOR konferencen.”

Teknologiudvikling er et væsentligt element i den nationale strategi ”Fremtidens olie- og gassektor i Danmark” fra juli 2017.

”I strategien er det vurderet, hvor store mængder olie og gas, der potentielt kan produceres fra kendte felter. Der er produceret omkring 21 pct. af den fundne olie og gas. Industrien forventer at kunne bringe indvindingsgraden op til omkring 27 pct. Hvis teknologierne, som er vurderet i strategien, kan blive yderligere udviklet og anvendt på kommercielle vilkår, vurderes det muligt at øge indvindingen yderligere til op mod 34 pct. af den indtil nu fundne olie og gas,” siger kontorchef Trine Sannem Mønsted, Energistyrelsen.

Verden tørster fortsat efter olie

15 lande er medlemmer af IEA’s samarbejde om øget indvinding af olie og gas, som i fagsproget kaldes EOR – Enhanced Oil Recovery. Hvert år mødes virksomheder, myndighedsrepræsentanter og forskere fra landene for at udveksle erfaringer. I år er Danmark vært for konferencen. Det sker på et tidspunkt, hvor EOR er mere aktuelt end nogensinde før. Trods grøn omstilling i mange lande vil verden fortsat være afhængig af olie og gas i de næste par årtier.

”Det ser meget vanskeligt ud med at finde nye oliefelter. Samtidig er der betydelig risiko ved at udvinde fra nye felter, der ligger på meget store vanddybder eller i de arktiske områder. Derfor er der stor interesse for at kunne udvinde mere fra de nuværende felter,” forklarer Torsten Clemens, formand for EOR-indsatsen under IEA. Til daglig er han ledende forsker for reservoir engineering i det østrigske energiselskab OMV.

Det er stort set gratis for landene at deltage i arbejdet med EOR under IEA. Der er hverken et sekretariat eller en pulje med støttemidler til forskning. Repræsentanter for landene mødes blot en gang om året for at udveksle erfaringer. Her får deltagerne indsigt i data fra forskningsprojekter, som ofte har været særdeles bekostelige og omgivet af hemmelighedskræmmeri.

”De personlige kontakter er vigtige. Typisk er det den pæne version af forsøgene, man præsenterer på en konference. Men det er jo også meget værdifuldt at få at vide, hvilke ting, der har været problematiske undervejs. Den type information kan man få på tomandshånd,” siger Torsten Clemens.

Stor værdi for Danmark at deltage i IEA

Martin Rune Pedersen, Total, understreger, at dengang det første danske oliefelt, Dan, blev sat i produktion i 1972, forventede man, at det blot ville være muligt at indvinde få procent af olien:

”Op gennem 1980’erne muliggjorde ny teknologi som brugen af lange horisontale brønde og vandinjektion, at indvindingsgraden steg betydeligt. I dag ser vi i visse felter en indvindingsgrad på over 30 pct. Vi har et fortsat fokus på at løfte niveauet gennem optimering af teknologien til vandinjektion og udvikling af nye omkostningseffektive EOR-metoder som injektion af gas eller af havvand, hvor saliniteten er justeret.”

Danmark har været medlem af samarbejdet siden 1987.

”Som en relativt lille spiller inden for olie og gas har det haft stor værdi for Danmark at være medlem af denne klub,” siger Erling Stenby. ”Mulighederne for at opnå dansk offentlig finansiering til forskning af relevans for olie og gas har været meget omskiftelige. Men takket være medlemskabet af samarbejdet under IEA har vi hele tiden været opdaterede på de nyeste udviklinger inden for EOR.”

Særligt for DTU’s vedkommende har indsatsen ført til længerevarende samarbejder med en række af verdens fremmeste forskningsinstitutioner på området som Stanford University (USA), Imperial College (UK) og IFPen (Frankrig).

Se mere information om konferencen her

Olieforskning på DTU

Enhanced Oil Recovery (EOR) er branchens betegnelse for metoder til indvinding af olie og gas, der ligger ud over almindelig oppumpning samt injektion af vand. Blandt de metoder, som allerede er i brug globalt, er injektion af damp, injektion af CO2 samt forskellige andre gasser, blandt dem nitrogen. Endelig er der en stigende interesse for at benytte små mængder af kemikalier, der gør det lettere at få olien til at slippe fra den overflade i undergrunden, som olien klæber til. Ingen af disse teknologier er i brug i Danmark i dag. På DTU foregår olieforskningen på to centre. Danish Hydrocarbon Research & Technology Center (DHRTC) er et nationalt center med direkte fokus på indvindingen i den danske del af Nordsøen, mens Center for Energy Ressources Engineering (CERE) har international fokus og desuden omfatter en række andre emner ud over olie og gas. DTU Kemi har omfattende samarbejde med såvel DHRTC som CERE.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.