Sensible DTU

Prisuddelinger vidner om gennembrud for data science

torsdag 11 nov 21

Kontakt

Lars Kai Hansen
Professor, sektionsleder
DTU Compute
45 25 38 89

Kontakt

Sune Lehmann Jørgensen
Professor
DTU Compute
45 25 39 04

Kontakt

Laura Alessandretti
Adjunkt
DTU Compute
45 25 34 72

Tietgenprisen

  • DSEB - Danish Society for Education and Business - uddeler årligt Tietgenprisen på 500.000 kr. som anerkendelse af betydelig forskningsindsats foretaget af unge forskere inden for erhvervsrettet humaniora og samfundsvidenskab, hvis forskning virker til gavn for dansk erhvervsliv.
  • Prisen er en af de mest prestigefyldte, danske hædersbevisninger, der uddeles til yngre forskere i Nordeuropa.
  • Læs mere på DSEB-hjemmesiden.

Columbusprisen

  • Columbus-prisen er indstiftet af FALS, Samfundsfagslærerne i Gymnasiet og HF, og Forlaget Columbus.
  • Prisen tildeles ved passende lejligheder en person eller institution, der i den offentlige debat holder fast i ideerne om demokrati, ægte politisk engagement og betydningen af saglige argumenter - og som derved gør det spændende at være lærer i samfundsfag.
  • Prisen er på 50.000 kroner, og den kan ikke søges.
  • Læs mere på Forlaget Columbus' hjemmeside
Samfundet har fået øjnene op for, hvor stor betydning forskningsfeltet kan have for samfundet, mener DTU-professor.

To store anerkendelser er de seneste uger blevet tildelt DTU-forskere, der har relation til HOPE-projektet. I HOPE-projektet har forskere fra Aarhus Universitet, Københavns Universitet og DTU ved hjælp af mobildata undersøgt danskernes bevægelses- og transportmønstre i forbindelse med de danske COVID-19-restriktioner og rådgivet myndighederne om, hvorvidt tiltag har ændret befolkningens adfærd.

Først var professor Sune Lehmann med til at modtage Columbusprisen. Få dage senere blev adjunkt Laura Alessandretti tildelt den prestigefyldte Tietgenprisen som en påskønnelse af hendes betydelige forskningsindsats som ung forsker. Begge forskere arbejder i sektionen Kognitive Systemer på DTU Compute og på Københavns Universitet - Copenhagen Center for Social Science Data, SODAS.

Ifølge professor og sektionsleder Lars Kai Hansen vidner det om anerkendelse af forskningsfeltet data science, hvor man bruger videnskabelige metoder, processer, algoritmer og systemer til at hente viden ud af store mængder data og f.eks. bruge den viden i beslutningsprocesser i samfundet:

"De særdeles velfortjente priser til Laura Alessandretti og Sune Lehmann viser, at data science har fået et stort gennembrud i Danmark. Den nye mulighed for at analysere adfærdsdata på stor skala, har givet os helt nye indsigter i både hverdagsliv og kriser."
Lars Kai Hansen, professor og sektionsleder på DTU Compute

"De særdeles velfortjente priser til Laura Alessandretti og Sune Lehmann viser, at data science har fået et stort gennembrud i Danmark. Den nye mulighed for at analysere adfærdsdata på stor skala, har givet os helt nye indsigter i både hverdagsliv og kriser."

Computational Social Science
Laura Alessandretti deler prisen på 500.000 kroner med Andreas Bjerre-Nielsen, der forsker i uddannelsespolitik og kunstig intelligens på Københavns Universitet / SODAS og ligesom Laura anvender Computational Social Science – hvor computere modellerer, simulerer og analyserer sociale fænomener. 

”Mit forskningsfelt for Computational Social Science er vokset i de seneste par år, hvilket har ført til banebrydende opdagelser om aspekter af menneskelig adfærd og samfund. Det har også givet løsninger på samfundsproblemer, fra modellering af spredningen af epidemier til design af effektiv transport,” siger Laura Alessandretti.

”Jeg er virkelig begejstret for, at DSEB - Danish Society for Education and Business - anerkender værdien af disse resultater og potentialet i dette tværfaglige felt til at adressere samfundsudfordringer, ved at give prisen til mig og Andreas Bjerre-Nielsen.”

Høje ambitioner og hårdt arbejde
Tietgenprisen er en af de mest prestigefyldte, danske hædersbevisninger, der uddeles til yngre forskere i Nordeuropa. Laura Alessandretti vil bruge prisen til at udvikle nye metoder til at forstå dårligt forståede aspekter af mobilitet, såsom navigation og valg af ruter i såkaldt flerlagstransportnetværk, hvor ruter krydser hinanden. Det vil være afgørende at kunne forstå disse aspekter for at forbedre mobiliteten og bidrage til bæredygtige byer.

Laura Alessandretti er en travl forsker, for siden modtagelsen af Tietgenprisen har hun også fået tildelt 2,9 millioner kroner fra Inge Lehmann-programmet under Danmarks Frie Forskningsfond til projektet 'Gender Gaps in Human Mobility'. Hvilket igen understreger forskningsfeltets vigtighed. Hun har et godt råd til unge, der overvejer, om livet som forsker er noget for dem.

”At arbejde i den akademiske verden har givet mig meget mere frihed sammenlignet med at arbejde i den private sektor. Studerende, der værdsætter muligheden for at arbejde med emner, som de virkelig finder interessante, bør overveje en karrierevej i den akademiske verden. Samtidig er den akademiske verden et konkurrencepræget miljø, hvor høje ambitioner og hårdt arbejde er afgørende for at lykkes,” siger Laura Alessandretti.

Fotoet herunder er fra prisuddelingen. Foto: DSEB - Danish Society for Education and Business

Laura Alessandretti deler Tietgenprisen på 500.000 kroner med Andreas Bjerre-Nielsen, begge fra SODAS. Foto: DSEB - Danish Society for Education and Business

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.