DTU Kemi - Bevilling fra FTP og FNU - foto:Anne Frejberg

Over 5 mio. kr. fra FTP og FNU til DTU Kemi

tirsdag 28 jun 16
|

Kontakt

Esben Thormann
Professor
DTU Kemi
45 25 24 39

FAKTA

22 forskningsprojekter fra DTU finansieres med over 80 mio. kr. fra Det Frie Forskningsråd. Heraf kommer to af projekterne fra DTU Kemi.

Lektor Esben Thormann har modtaget 2.588.721 kr. fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion til projektet Biomimetic and responsive adhesives for a challenging biological environment, samt 2.590.161 kr. fra Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers til projektet Studies of tuneable inter-chain forces in highly charged poly(ionic liquid) brush layers.

.

FAKTA

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion uddeler 36 bevillinger til DFF-Forskningsprojekter for en samlet sum af cirka 161 mio. kr. Bevillinger til DFF-Forskningsprojekter gives til en eller flere forskere, der ønsker at undersøge vigtige videnskabelige spørgsmål inden for et velafgrænset område. Rådet har i alt modtaget 361 ansøgninger om støtte til DFF-Forskningsprojekt 1 og 2.

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers uddeler 45 bevillinger til DFF-Forskningsprojekter for en samlet sum af cirka 142 mio. kr. Bevillingerne er givet inden for rammerne af Det Frie Forskningsråds Opslag E2015 og F2016. Rådet har i alt modtaget 421 ansøgninger om støtte til DFF-Forskningsprojekt 1 og 2.

Mange yngre forskningsledere ønsker at stå i spidsen for forskerhold, der skal bidrage med skelsættende forskning til gavn for samfundet. Én af dem er lektor Esben Thormann fra DTU Kemi, som netop har modtaget bevillinger fra Det Frie Forskningsråd til to forskellige forskningsprojekter inden for uorganisk kemi.

Lektor Esben Thormann fra DTU Kemi har netop modtaget to bevillinger fra hhv. Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion og Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers. Bevillingerne skal bruges dels til et projekt, som skal udvikle en ny type klæbemateriale, dels til et projekt, hvor der skal laves tynde film af poly(ioniske væsker).

Unikt klæbermateriale til sygeplejeartikler

Med projektet Biomimetic and responsive adhesives for a challenging biological environment skal Esben Thormann og hans forskningsgruppe udvikle en hel ny type klæbermateriale.

Klæbermaterialet vil være i stand til at regulere sine klæberegenskaber som svar på en ydre påvirkning, såsom ændring i temperaturen og som svar på ændringer i det kemiske miljø, som klæberen befinder sig i.

I det første tilfælde vil det betyde, at styrken af en klæber aktivt vil kunne slås til og fra. Det vil altså sige, at man det ene øjeblik kan have en genstand med en stærk vedhæftning til en overflade, men som i næste øjeblik vil kunne fjernes næsten uden kraft.

I det andet tilfælde vil klæberen blive i stand til at danne et modsvar til en væske, der normalt vil forringe klæber-genskaberne.

”Som et konkret eksempel vil vi studere klæbere med henblik på vedhæftning af sygeplejeartikler på huden, hvor påvirkning af kropsvæsker ofte kan føre til en svækkelse af en klæberens vedhæftningsegenskaber,” fortæller Esben Thormann.

Poly(ioniske væsker) – en ny type materiale med særlige egenskaber

I det andet projekt, hvor Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers har bevilliget næsten 2,6 mio.kr., handler det om poly(ioniske væsker) i projektet Studies of tuneable inter-chain forces in highly charged poly(ionic liquid) brush layers.

 Ioniske væsker er salte som, i modsætning til traditionelle salte, findes på væskeform ved temperaturer under 100 C. De specielle egenskaber af sådanne væsker har været genstand for omfattende forskning i de sidste par årtier.

Poly(ioniske væsker) er en ny type materiale, som forbinder mange af de unikke egenskaber af ioniske væsker og ladede polymerer. I dette projekt vil vi fokusere på at lave tynde film af poly(ioniske væsker), hvor vi systematisk varierer filmens kemiske og fysiske egenskaber. Dette vil bidrage til en øget forståelse for de molekylære vekselvirkninger mellem poly(ioniske væsker), samt hvordan disse kan optimeres mhp. at frembringe bestemte funktionelle egenskaber af disse film.


Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.