DTU Kemi - Erling H. Stenby - foto: Anne Frejberg

Institutdirektør og professor Erling H. Stenby fylder 60

torsdag 12 okt 17
|
af Janwium

Kontakt

Erling Halfdan Stenby
Institutdirektør, Professor
DTU Kemi
45 25 20 12

Erling H. Stenby

1982
Cand.polyt. i kemi, DTU

1985
Ph.d. fra Fysisk-Kemisk Institut, DTU

1987
Adjunkt, Institut for Kemiteknik, DTU

1991
Lektor, Institut for Kemiteknik, DTU

1994 - 2009
Centerleder for IVC-SEP, DTU

1996
Professor, Institut for Kemiteknik, DTU

2000 - 2003
Medlem af Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd (STVF)

2003 - 2006
Formand for STVF, siden 2005 for Forskningsrådet for Teknologi og Produktion

2009 - 14
Direktør for Center for Energiressourcer, DTU

2014 - 17
Videnskabelig direktør, Center for Olie og Gas, DTU

2010 - 
Institutdirektør for DTU Kemi

Den holistiske leder og olieinteresserede forsker fylder 60 år den 13. oktober, og han kan midt i arbejdet med at sikre fortsat fremgang for DTU Kemi kaste et blik tilbage på mange bemærkelsesværdige resultater.

Erling H. Stenby har siden 2010 været direktør for Kemisk Institut på DTU og har sideløbende med direktørposten fortsat sit virke som aktiv forskningsleder inden for anvendt termodynamik.

Erling H. Stenby er kendt for sin holistiske ledelsesstil, som skaber rammer, der fremmer forskning og innovation i gensidig respekt. Som han selv siger:

”Jeg er meget bevidst om mit karrierevalg som leder og det ansvar og de muligheder, der følger med. Som leder skal jeg skabe de nødvendige rammer, fjerne forhindringer og inspirere ved at dele mine erfaringer. Samtidig skal det være en god arbejdsplads. Det skal være sjovt at være ambitiøs. ”

Erling H. Stenbys tid som institutdirektør er præget af vækst og udvikling inden for såvel forskning, undervisning, innovation og internationalt samarbejde.

Kemi og olieindvinding
Erling H. Stenby blev selv DTU-studerende tilbage i 1976. Det var grænseflader og ligevægt mellem gas, væsker og faste stoffer, der vakte hans interesse for fysisk kemi. Samtidig startede Erling H. Stenbys interesse for olieindvinding, der har vist sig at blive det gennemgående tema i hans forskning.

Forskerkarrieren tog fart på Institut for Kemiteknik på DTU, hvor Erling H. Stenby i 1994 blev leder af Center for Faseligevægte og Separationsprocesser og efterfølgende i 1996 professor i anvendt termodynamik. Han er i dag leder af flere forskningsprojekter med støtte fra Innovationsfonden og fra danske og internationale virksomheder.

Erling H. Stenby var i en årrække direktør i Center for Olie og Gas på DTU inden for området ”Enhanced Oil Recovery” og er fortsat dybt involveret i DTU’s tværgående Center for Energiressourcer (CERE). Han har vejledt mere end 50 ph.d.-studerende, hvoraf mange i dag bidrager til at optimere indvindingen af olie i Danmark og i resten af verden.

Erling H. Stenbys forskning benytter et stærkt internationalt netværk, der er baseret på hans mangeårige personlige erfaringer med universitets- og virksomhedssamarbejde.

Respektfuldt samarbejde
Talentpleje og støtte af den mest banebrydende forskning er sammen med gode rammer for forskningen nogle af de emner, der ligger Erling H. Stenby meget på sinde. Det fik han lejlighed til at understøtte på nationalt plan, da han i årene fra 2000 til 2006 var medlem af Forskningsrådene og som formand førte det daværende Statens Teknisk-Videnskabelige Forskningsråd (STVF) vellykket gennem en fusion med naborådet Statens Jordbrugs- og Veterinærvidenskabelige Forskningsråd (SJVF) til det nyoprettede Det Frie Forskningsråd |Teknologi og Produktion (FTP). Som formand for det nye råd fik han bygget bro mellem forskellige forskningsfelter og kulturer.

Forståelsen og respekten for komplementære kompetencer er et gennemgående træk i Erling H. Stenbys arbejde. Evnen til at se nye muligheder og værdsætte de forskellige discipliners unikke bidrag har været vigtig for Erling H. Stenby som institutdirektør. ”DTU Kemi har en særlig rolle i Danmark og på DTU. Vi dækker mange grundfaglige områder inden for kemien, og vi er altid klar til at give det en videre ingeniørmæssig vinkel, når vi opnår spændende resultater. Et godt eksempel er kemiens rolle inden for life science, hvor den fundamentale forståelse skal bringes videre i nye produkter og processer. Det kræver et stærkt tværfagligt samarbejde, hvis man vil være med i front internationalt”, siger Erling H. Stenby.

I 2004 blev Erling H. Stenby Ridder af den franske orden Palmes Academiques, og i 2013 blev han Ridder af Dannebrogordenen.

 

 

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.