Pris for excellent undervisning

fredag 18 nov 16

Kontakt

Günther H.J. Peters
Professor
DTU Kemi
45 25 24 86

Kontakt

Martin Etchells Vigild
dekan
45 25 10 09

Kriterier

Den/de nominerede skal kort dokumentere den konkrete indsats for undervisningsudvikling, som ligger til grund for nomineringen, herunder:

  • Baggrund, bagvedliggende idéer og forventede resultater
  • Inspirationskilder i form af eksisterende viden, herunder referencer vedr. universitetsundervisning/ ingeniøruddannelser
  • Anvendte undervisningsmetoder og begrundelse for disse
  • Metoder til indsamling og analyse af data
  • Resultater, herunder effekter på de studerendes læringsudbytte
  • Deling / publicering af resultater (seminarer, konferencer, tidsskrifter)

Om prisen

Med prisen følger:

  • Et rejselegat på 25.000 kr. til prisvinderen til brug for aktiviteter, der kan støtte prisvinderens videre undervisningsudvikling – fx. deltagelse i relevante konferencer, studieophold, eller retreat mhp. at udvikle undervisningsmateriale eller skrive en artikel.
  • En vandreskulptur som overdrages til instituttet for et år, frem til næste prisuddeling. Vandreskulpturen er lavet af Maja Fjord Fjord og er tre meter høj. Hvis prisen gives til et team af undervisere fra flere institutter, vil prisen cirkulere mellem de involverede institutter i løbet af året.
  • Et diplom til prisvinderen

For første gang uddeler DTU en pris for udvikling af undervisning og læring. Prisen gik i år til Günther H. J. Peters, der som lektor på DTU Kemi har arbejdet ihærdigt med at udvikle det svært tilgængelige grundfag ”Fysisk kemi for biovidenskaberne”. Med prisen følger et rejselegat på 25.000 kr. og en godt tre meter høj vandreskulptur. 

DTU’s direktion har besluttet at indstifte en pris for udvikling af undervisning og læring på DTU. Prisen honorerer en enkelt underviser, eller et team af undervisere, på baggrund af en systematisk og bemærkelsesværdig indsats for at udvikle læring, undervisning og uddannelse på DTU. Prisen uddeles årligt ved et DTU Undervisningsseminar og for første gang her i efteråret 2016.

”Den nye pris skal belønne den kæmpe indsats, der foregår bag kulisserne, hvor underviserne udvikler nye læringsformer. Det er en indsats, som man ofte kan have svært ved at få tid til i ens travle hverdag, men som særlige ildsjæle blandt underviserne alligevel finder tid til. Det er disse ildsjæle vi gerne vil belønne,” siger dekan Martin Vigild.

Han understreger, at prisen ikke skal ses som en konkurrent til den pris, de studerendes hvert forår uddeler til Årets undervisere ved årsfesten. Den ny pris belønner en proces, mens priserne til Årets undervisere belønner en performance ude i auditorierne. Så de to kan ikke sammenlignes.

”Prisen uddeles til undervisere, som har gjort en særlig indsats for systematisk at igangsætte, undersøge, dokumentere og dele erfaringer med udvikling af deres undervisning og deres studerendes læring. For vi vil gerne opmuntre DTU’s undervisere til løbende og systematisk at undersøge, hvordan deres studerendes læring støttes gennem forskellige undervisningsmetoder, og bidrage til den forsatte udvikling af kvaliteten i DTU’s undervisning og uddannelser,” siger dekan på DTU Martin Vigild.

De studerende præsenterer selv teorien

Årets vinder, Günter H.J. Peters, har med bedømmelsesudvalgets ord: ”systematisk og ihærdigt over lang tid arbejdet med at udvikle et grundfag ”Fysik kemi for biovidenskaberne”, som traditionelt opfattes som svært af de studerende.”

Udviklingen af kurset er fra at have et meget traditionelt fokus på teoretisk formidling til at være et kursus med fokus på de studerendes læring og forståelsesproblemer af det teoretiske indhold. Forelæsningerne i kurset er nu stort set erstattet med projektdage og de studerendes egne præsentationer af det teoriske indhold. Dette suppleres med online materiale bestående af videoer med gennemgang af teori og online quizzer, som støtter de studerendes læring.

”Det var en virkelig stor ære at få denne pris. En tidlig julegave kan man sige. Prisen anerkender det store stykke arbejde, som jeg har lagt i at udvikle kurset. Og selvom jeg i forvejen brænder for det, så motiverer det selvfølgelig én at andre både ser og anerkender ens indsats. Det har været en utrolig spændende proces, og selvom de studerende i starten kunne være lidt frustrerede over at skulle prøve noget helt nyt, så har de støttet op om det hele vejen. Grundideen om at have en en-til-en kontakt med den studerende, møde dem der hvor de er, og at lære og lytte til de studerendes behov og input, har vist sig at være en virkelig effektiv læringsmetode - og derfor skal de studerende også have et stort tak med på vejen,” siger lektor Günter H.J. Peters.

I et interview siger de studerende selv, at de lærer meget i kurset, samt at de er motiverede for faget. De beskriver underviseren som engageret og lydhør overfor deres feedback og frustrationer. Og den nye undervisningsstrategi gavner også karaktergennemsnittet der har udviklet sig positivt. 

Se video om vandreskulpturen her:

Læs mere

 

Læs nyhed om udviklingen af kurset Fysisk kemi for biovidenskaberne her 

Læs mere om E-learning på DTU Kemi her 

Læs mere om kurset her

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.