Virksomhed: Samarbejde med kemistuderende gav ny viden

mandag 26 okt 20
|

Kontakt

Josefine Flanagan Lønholdt
Fundraiser, Innovationsmedarbejder
DTU Kemi
45 25 24 75

Virksomhedsprojektdag på DTU Kemi

DTU Kemi afholder i løbet af året 2-3 virksomhedsprojektdage, hvor virksomheder og studerende har unik mulighed for at mødes og drøfte mulige projektsamarbejder.

Hvis din virksomhed er interesseret i at deltage ved et af de næste events, så kontakt fundraiser Josefine Flanagan Lønholdt på jofl@kemi.dtu.dk.

Næste virksomhedsprojektdag er d. 28/10 og bliver afholdt online og delvist fysisk. Tilmelding for virksomhedspræsentationer er åben indtil d. 27/10 kl. 12.

Et samarbejde med en specialestuderende gav medicinalvirksomheden Lundbeck mulighed for at teste en helt ny metode. Lundbeck er blot en af mange virksomheder, der benytter denne mulighed.

Camilla Vingborg Toft blev i foråret kandidat i farmateknologi på DTU. Under hele sit speciale sad hun hos medicinalvirksomheden Lundbeck og arbejdede med en problemstilling, som virksomheden ønskede at få undersøgt nærmere.

”Camilla har hjulpet os med at teste en helt ny metode til at kvantificere proteiner ved at bestemme svovlindholdet. Hun har lavet proof-of-concept. Det var en problemstilling, som vi ellers ikke ville have fået undersøgt”, siger lead specialist og Ph.d. hos Lundbeck, Jesper Larsen. Han har fungeret som den ene af to Lundbeck-vejledere for Camilla under specialet.

Jesper forklarer, at de i hans afdeling ”Analytical Development and Method Transfer” løbende har specialestuderende, fordi det bl.a. giver dem mulighed for at opnå indsigt i områder, som de ikke selv har tid til i dagligdagen.

”Vi kalder det for bobler-projekter. Det er projekter, som ikke er deciderede forretningskritiske, men alligevel rummer mange spændende perspektiver og ny viden. Og her oplever vi, at det giver stor værdi at involvere specialestuderende, som jo også har kontakten og drøftelser med forskerne og vejlederne på universitetet”, siger han.

Ifølge den seneste opgørelse fra DTU’s studienævn var der i 2019 over 40 projektsamarbejder mellem virksomheder og studerende på bachelor, kandidat og diplom-retninger tilknyttet DTU Kemi.

En win-win situation

Jesper Larsen er sikker på, at de ressourcer, som Lundbeck bruger på fx oplæring i laboratorier og vejledning af de studerende, er godt givet ud, fordi virksomheden til gengæld får en engageret studerende i 6 måneder, ny viden og tilknytning til det akademiske miljø.

For Camilla Vingborg Toft er der heller ikke nogen tvivl om, at virksomhedssamarbejdet har været det helt rigtige for hende. Hun har fået vigtige erfaringer, som ville være svære at opnå på anden vis.

”Jeg har lært utroligt meget – både fagligt og om hvordan det er at arbejde i en medicinalvirksomhed. Det har været virkelig spændende og udfordrende, fordi forløbet har krævet stor selvstændighed fra min side. Til gengæld har jeg fået et stort netværk og en enorm erhvervserfaring,” fortæller Camilla, der efterfølgende er blevet ansat i medicinalvirksomheden Bavarian Nordic.

Blev en del af arbejdspladsen

Ud over to vejledere fik Camilla bl.a. en kontorplads og adgang til ressourcer og laboratorier, og hun blev også trænet i at bruge det instrument, som hun skulle bruge i sine forsøg.

”Lundbeck stillede opgaven – som så også skulle godkendes af DTU, men ellers har jeg haft stor frihed til at finde frem til, hvordan jeg ville løse den. Ingen har forsket i det her før på den måde, så alle var spændte på, hvad der kom ud af det. Jeg planlagde alle forsøg selv og stod også for al dataindsamling,” fortæller hun og fortsætter:

”At skrive speciale blev ligesom at gå på arbejde. Jeg mødte hver dag fra kl. 8-16, hvilket betød, at jeg oplevede at blive en del af arbejdspladsen og teamet, og det var fedt.”

Jesper Larsen forklarer, at det hos Lundbeck er en fast del af samarbejdet, at de studerende møder ind og ”går på arbejde”, fordi det inkluderer de studerende som en del af virksomheden under forløbet og giver den bedste dynamik.

Beslutningen om at skrive speciale med en virksomhed var årsagen til, at Camilla valgte at tage sin overbygning på DTU, fordi hun oplevede, at der er fokus på samarbejde med erhvervslivet, og det var da også gennem sin DTU-vejleder professor Günther H. J. Peters, at hun fik kontakt til Lundbeck.

”Faktisk har jeg lige siden min bachelor i farmaci på KU været sikker på, at jeg ville skrive speciale med en virksomhed og allerhelst Lundbeck, så det var et ønske, der gik i opfyldelse, fordi jeg brænder for udvikling af medicin, der retter sig mod sygdomme i hjernen.”

Lundbeck fortsætter med nye studerende
Det er langt fra sidste gang, Lundbeck indgår et projektsamarbejde med kemistuderende. Og den forskning, som Camilla Vingborg Toft nåede at udføre, har lagt kimen til et nyt specialeprojekt.

”Det kræver selvfølgelig, at man har en akademisk opgave, som egner sig. Vi forsøger fx at formulere problemstillingerne, så de har flere lag og passer til et speciale. Nogle gange sker det endda, at de resultater den ene studerende kommer frem til, bliver udgangspunktet for en ny opgave. Sådan er det faktisk endt med Camillas. Hun har testet en helt ny metode, som andre specialestuderende arbejder videre med”, siger han og understreger, at han til enhver tid vil anbefale andre tage en

Faktaboks: Kort om specialet

Camilla Vingborg Toft skrev speciale i farmateknologi inden for Analytisk Kemi fra september 2019 til januar 2020 (30 ECTS).

Titel: “Development of ICP-OES method for assay of proteins and peptides”.

I specialet har Camilla testet en ny metode til kvantificering af proteiner i farmaceutisk produktion, da proteinbaserede lægemidler vinder stadig mere frem. Metoden kaldes - inductively coupled plasma - optical emission spectroscopy (ICP-OES) og anvendes typisk til andre opgaver end at kvantificere proteiner.

Resultaterne viser, at ICP-OES kan anvendes til at bestemme koncentrationen af proteiner og peptider ved at bestemme mængden af svovl. Der er dog behov for at videreudvikle metoden.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.