DTU Kemi - DFF - Jonas Rosager Henriksen - foto: Anne Frejberg

2,5 mio. kr. til stråleterapi på DTU Kemi

onsdag 01 jul 15
|

Kontakt

Jonas Rosager Henriksen
Sektionsleder, Lektor
DTU Sundhedsteknologi
40 58 28 66

DFF

Det er Det Frie Forskningsråds fem faglige forskningsråd, der forestår uddelingen af forskningsbevillinger. Bevillingerne til DTU falder indenfor 3 kategorier:

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers: 6 bevillinger

Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom: 1 bevilling

Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion: 10 bevillinger

Det Frie Forskningsråd (DFF) har netop bevilliget lektor Jonas Rosager Henriksen fra DTU Kemi kr. 2.589.674 til projektet Novel Biomaterials for Brachytherapy, der skal gøre stråleterapi mod tumorer mere præcis, samt skånsom overfor det normale væv.

DFF-bevillinger skal give forskere mulighed for at udforske de videnskabelige spørgsmål, som de selv har udpeget som de mest afgørende inden for deres felt. Endvidere skal bevillingerne give forskerne bedre kort på hånden i forhold til at indlede nye internationale samarbejder, hente internationale forskningsmidler og publicere i de bedste videnskabelige tidsskrifter, skriver Det Frie Forskningsråd i en pressemeddelelse.

Selve projektet
Baggrunden for Jonas Rosager Henriksens projekt er i
ntern stråleterapi (brachyterapi), som blev introduceret i klinisk praksis for over 50 år siden og i dag bl.a. bliver anvendt i kombination med ekstern stråleterapi.

Gennem de seneste årtier har teknologi og praksis for brachyterapi udviklet sig enormt. Lavenergi strålekilder, 3D billedbehandling og computer baseret dosimetri beregning har således været med til at højne det teknologiske niveau. På trods af disse fremskridt er nuværende strålekilder til brachyterapi fortsat baseret på 50 år gammel materialeteknologi, nemlig indkapsling af radioisotoper i små metal rør.

Fokus for dette projekt er at kombinere moderne biomateriale og radioisotopteknologi, og herved udvikle radioaktive kildematerialer, der er biokompatible. Et sådant materiale kan indeholde både terapeutiske og diagnostiske isotoper, og anvendes ved injektion. Ved anvendelse af disse materialer opnås en ensartet fordeling af strålekilden i tumoren, og normalt væv skånes effektivt. Materialernes diagnostiske egenskaber tillader ydermere billeddannelse af strålekildefordelingen, og dermed mere præcis dosis planlægning og forbedret sikkerhed for patienten.

Sådanne materialer har et stort potentiale og vil, hvis projektet er succesrigt, kunne forbedre den nuværende behandling væsentligt, og ydermere være en økonomisk gevinst, da forbruget af dyrere alternativer som f.eks. ekstern stråle behandling, vil blive reduceret.

Læs mere! 
Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.