DTU Kemi - Sapere Aude - Roberto Ortiz

Grøn bekæmpelse af tilgroning af overflader

tirsdag 15 dec 15
|

Boost til forskertalenter

40 yngre forskere har netop modtaget en halv million kroner oven i deres postdoc-bevilling fra Det Frie Forskningsråd. Det prestigefyldte Sapere Aude-talentprogram giver de mest talentfulde forskere de bedste betingelser for at gennemføre forskning på højt, internationalt niveau og skabe banebrydende resultater på deres forskningsfelter.

 

Satsning på eliteforskere er vigtig for at fastholde dansk forsknings placering i den internationale elite. Det Frie Forskningsråd er garanter for, at de bedste forskere udpeges og får de bedste forudsætninger.

Bag forskeren

Født 1980. Oprindeligt fra Leioa i den spanske del af Baskerlandet. Har siden 2007 boet i Malmø, Sverige, med kone og datter.

 

Forskningsprojektets videnskabelige titel

Multi-function anti-fouling bio-active surfaces

Placerer man et materiale i havvand eller i en kompleks biologisk væske såsom blod, vil overfladen af materialet hurtigt blive dækket af en film af proteiner og andre større biologiske komponenter. På DTU Kemi forskes der i at fremstille overfladebehandlinger, som forhindrer uhensigtsmæssig og miljøskadelig tilgroning af overflader.

I det maritime miljø – fx ved maling af skibe – bruger man i dag toksiske kemiske komponenter for at forhindre, at skibet hurtigt bliver dækket af en film af bl.a. proteiner og evt. større biologiske komponenter. De toksiske komponenter frigives langsomt fra overfladen og dræber derved de biologiske organismer.  Komponenterne frigives også til det omgivende miljø, hvilket er uhensigtsmæssigt i en grøn omstilling.

 

Udfordringerne med tilgroning af overflader i andre biologiske miljøer er også store, men postdoc Roberto Ortiz fra DTU Kemi har en plan. Han vil lave overflader til alle miljøer for at undgå de miljømæssige konsekvenser.

 

Geniale overfladebehandlinger

Roberto Ortiz forskningsprojekt med grøn bekæmpelse af tilgroning af overflader har to overordnede formål:

 

Det første er at fremstille overfladebehandlinger, som kan modstå vedhæftning af biomolekyler i et maritimt miljø.

 

"Jeg skal lave en belægning, som består af en kombination af hydrofile polymer, som generelt forhindrer vedhæftning af biomolekyler, og kemisk vedhæftede enzymer, som kan nedbryde de biomolekyler, der alligevel måtte sætte sig på overfladen," fortæller Roberto Ortiz.

 

Det andet formål er at benytte den samme teknologi til samtidig at vedhæfte enzymer med andre funktionaliteter, såsom at kunne genkende bestemte molekyler i en opløsning.

 

"Herved kan jeg fremstille sensorer, som kan måle i komplekse biologiske væsker, uden at tilgroning af sensoren mindsker dens funktionalitet," siger han.

 

Fascinerende kemiske processer

Roberto Ortiz stammer fra Leioa, som ligger i den spanske del af Baskerlandet. Han har altid været fascineret af, hvordan naturvidenskab kan bruges til at forklare den verden, som omgiver os.

 

”Det er fascinerende, hvordan kemiske reaktioner, som kontrollerer mange processer i levende organismer, kan forstås og beskrives.  Gennem hele mit studie har analytisk kemi og biokemi været mine yndlingsdiscipliner, da jeg her har haft muligheden for at måle små mængder at stof meget præcist,” fortæller en passioneret Roberto Ortiz. Både i sit ph.d.-projekt og nu som postdoc studerer han kemiske reaktioner i biologisk materiale med elektrokemi og andre overflade karakteriseringsteknikker.

 

3 mio. kr.til at forhindre tilgroning af overflader

Roberto Ortiz har modtaget en postdoc-bevilling fra Det Frie Forskningsråd på 2,5 mio. kr. Derudover har han netop modtaget en halv million kroner fra det prestigefyldte Sapere Aude-talentprogram.

Sapere Aude-programmet giver ham mulighed for at arbejde med et spændende forskningsprojekt og at opbygge et stærkt nationalt og internationalt netværk.

 

”Det internationale samarbejde betyder, at jeg kan komme til at teste mine overflader i rigtige biologiske systemer, og at jeg vil få tilgang til enzymer, som ikke er kommercielt tilgængelige,” understreger han og fortsætter:

 

 ”De samarbejder, som jeg nu får mulighed for at opbygge, rækker forhåbentligt langt videre end det konkrete projekt og er derfor noget, som vil hjælpe mig senere i min forskningskarriere.”

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.