Startskuddet til DK-OPENSCREEN er gået

fredag 12 okt 18
|

Kontakt

Mads Hartvig Clausen
Professor
DTU Kemi
45 25 21 31

Kontakt

Faranak Nami
Platform Manager
DTU Kemi
22 79 23 57
Den nationale infrastruktur for kemisk biologi, DK-OPENSCREEN, er netop lanceret. Forskere og virksomheder får dermed lettere adgang til en omfangsrig mængde kemiske stoffer og state of the art-udstyr – til gavn for mange områder inden for Life Science.

Af Jakob Mikael Espersen

Samarbejdspartnere, forskere og repræsentanter fra virksomheder er mødt op på DTU Kemi og venter i spænding. Foran dem er en grøn knap.

Netop som professor Mads H. Clausen, leder af platformen DK-OPENSCREEN, får sagt de sidste ord fra sin tale, trykker Platform Manager Faranak Nami på knappen.

Med det samme reagerer en robot i laboratoriet med det nye stofbibliotek ved at udtage en stofprøve. Selvom biblioteket er placeret i et forskningslaboratorium omkring 50 meter derfra, kan de fremmødte begejstret følge maskinens arbejde live på nogle tv-skærme.

Robottens handling er det officielle startskud til DK-OPENSCREEN - et samarbejde, der skal give forskere lettere adgang til undersøgelser med kemiske stoffer:

”DK-OPENSCREEN kommer til at gavne forskningen inden for mange områder af Life Science. Vi stiller stoffer til rådighed for biologer, som vil finde nye forskningsredskaber og udgangspunkter for lægemiddeludvikling – og vi giver kemikere mulighed for at få testet deres stoffers biologiske aktivitet. Vi er en platform for kemisk biologisk forskning på tværs af institutioner, institutter og discipliner”, siger leder af DK-OPENSCREEN Mads H. Clausen fra DTU Kemi.

Han og Faranak Nami er i øjeblikket i gang med at bestille kemiske stoffer hjem til stofbiblioteket, og når den proces er færdig, vil det indeholde mere end 50.000 forskellige stoffer, som forskere og virksomheder kan bruge i biologisk afprøvning.

Ambitionen er at udvide samlingen, og DTU Kemi har plads til 200.000 stoffer i alt.

Den lette tilgængelighed vil sætte skub i den teknologiske og videnskabelige udvikling samt øge Danmarks konkurrenceevne inden for Life Science, pointerer Mads H. Clausen  

Fra venstre mod højre: Mads H. Clausen, leder af DK-OPENSCREEN, Erling H. Stenby, institutdirektør for DTU Kemi, Katrine Krogh Andersen, forskningsdekan på DTU, og Wolfgang Fecke, leder af EU-OPENSCREEN.

Universiteter står bag platformen

Foruden DTU er Københavns Universitet, Aalborg Universitet og Aarhus Universitet med til at skabe DK-OPENSCREEN, som har et samlet budget på i alt 36 mio. kr.

DK-OPENSCREEN er støttet økonomisk både fra DTU og de øvrige universiteter samt ikke mindst Forsknings- og Uddannelsesministeriet, som har bevilget 13,4 mio. kr. til projektet.

Samarbejdet mellem universiteterne betyder, at DK-OPENSCREEN foruden stofbiblioteket på DTU indeholder af en kæde af forskningslaboratorier hos de andre partnere, som giver DK-OPENSCREEN et alsidigt udvalg af screeningsfaciliteter og højtspecialiseret viden – bl.a. om multiresistente bakterier og fænotypisk screening i celler.

Baner vejen for vigtigt internationalt samarbejde

DK‐OPENSCREEN vil indgå som Danmarks del af ESFRI-projektet EU‐OPENSCREEN, som er et europæisk netværk for åbne screeningsplatforme. Derfor var lederen af EU-OPENSCREEN, Wolfgang Fecke, også mødt op til indvielsen.

”DK-OPENSCREEN er vigtig i det internationale samarbejde, fordi det vil bidrage med yderligere ekspertise. Samtidig vil DK-OPENSCREEN være en kontaktflade for forskere og virksomheder, som også vil kunne få adgang til vores stofbibliotek – og det går også den anden vej”, siger Wolgang Fecke.

Allerede nu har virksomheder og forskere vist stor interesse for at bruge DK-OPENSCREEN.

”Det er vores forventning, at DK-OPENSCREEN vil styrke biomedicinsk forskning i Danmark. Efterhånden som kendskabet til vores ekspertise og ressourcer bliver udbredt, regner vi med, at forskere på universiteterne vil gøre brug af vores services. DK-OPENSCREEN er også en meget attraktiv partner for private virksomheder, især inden for bioteksegmentet”, siger leder af DK-OPENSCREEN Mads H. Clausen fra DTU Kemi.

Læs mere om DK-OPENSCREEN

 

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.