DTU Kemi modtager tre bevillinger til fri forskning

mandag 25 maj 20
|

Kontakt

Günther H.J. Peters
Professor
DTU Kemi
45 25 24 86

Kontakt

Niels Engholm Henriksen
Lektor
DTU Kemi
45 25 20 29

Kontakt

Yi Yang
Adjunkt
DTU Kemi

Fakta om uddelingen:

  • Ideerne vurderes af 75 anerkendte forskere fra alle videnskabelige områder inden for og på tværs af fem faglige forskningsråd
  • Internationale paneler bidrager med peer reviews for en del af projekterne.
  • Omkring 150 forskere har opnået en ”DFF: Forskningsprojekt 1-bevilling” på op til 2,9 mio. kr.
  • 1797 forskere har ansøgt om sammenlagt 6,5 mia. kr., mens 202 ansøgere har opnået bevilling for samlet 696 mio. kr.
  • Succesraten, dvs. antal projekter, der får bevilling ift. antallet af ansøgere, er 11%.
  • Danmarks Frie Forskningsfond er en offentlig fond og fordeler årligt ca. 1,2 mia. kr. til original, risikovillig forskning i Danmark.

Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) har uddelt over 8 millioner kroner – fordelt på tre forskningsprojekter – til DTU Kemi. Projekterne skal give større indsigt i, hvordan et særligt laserlys kan styre udfaldet af kemiske reaktioner, enzymers aktivitet i dehydrerede medier samt processerne ved lagring af CO2 i undergrunden.

I den netop annoncerede uddelingsrunde har Danmarks Frie Forskningsfond (DFF) valgt at tildele 202 nye og originale forskningsidéer økonomisk støtte. Tre af de udvalgte projekter er fra DTU Kemi, hvilket glæder instituttets sektionsleder for Fysisk og Biofysisk Kemi, Klaus Braagaard Møller:

 

”Det er et nåleøje at blive udvalgt, og bevillingerne bekræfter, at vi (DTU Kemi) har en stærk og nytænkende forskning inden for modellering og teoretisk kemi. De tre projekter illustrerer på fornem vis bredden i forskningen på instituttet, da de spænder fra kvantekontrol af små molekylers opførsel over computersimuleringer af solventers indflydelse på proteinegenskaber til at kombinere røntgenafbildning med reaktive transportmodeller af CO2-lagring i undergrunden”, siger han.

 

Lektor, Dr.scient., Niels Engholm Henriksen har modtaget en bevilling fra DFF på 2.406.951 kroner til projektet ”Quantum Control of Photo-Isomerization”. Han vil sammen med kolleger undersøge, hvorledes udfaldet af kemiske reaktioner kan kontrolleres vha. kvanteteknologi, dvs. en teknik som udnytter kvantemekanikkens love for atomer og molekyler. Et centralt koncept i kvanteteknologi er såkaldt kvante-interferens. Kvante-interferens i molekyler kan kontrolleres gennem fase-kohærent laserlys, og målet er, at dette kan lede til højere udbytte og selektivitet i kemiske reaktioner sammenlignet med traditionel fotokemi. Læs mere om projektet her.

 

En DFF-bevilling på 2.879.024 kroner er blevet tildelt professor Günther H. J. Peters. Projektet ”Computational screening tool for lipase reactions in organic media” vil – gennem eksperimenter og computersimuleringer – undersøge sammenspillet mellem opløsningsmidlers egenskaber, vandindhold og enzymets aktivitet. Resultaterne vil være afgørende for muligheden for at designe enzymer med høj aktivitet i dehydrerede medier, hvilket vil kunne gøre produktionsprocesser inden for eksempelvis medicinal-, fødevare- og tekstilindustrien mere miljøvenlige og effektive. COMSCREEN er et fælles forskningsprojekt mellem Günther H.J. Peters og medansøgerne professor John M. Woodley fra DTU Kemiteknik og lektor René W. Larsen fra DTU Kemi. Læs mere om projektet her.

 

Endelig er adjunkt Yi Yang blevet bevilget 2.878.581 kroner til projektet ”Predicting geochemically induced, microscopic defect escalation in geologic carbon storage across five orders of magnitude”. Projektet vil give en mere tilbundsgående forståelse af geologisk karbonlagring (GKL), som er blandt de mest lovende måder til at reducere CO2 udledning. Under GKL bliver CO2 injiceret i undergrunden og konverteret til opløst eller fast form gennem geokemiske reaktioner med vand og bjergarter. Ved at kombinere den nyest udviklede tomografiske teknik med en ny type matematisk model vil forskningsprojektet besvare, hvordan nydannede strømningskanaler i undergrunden opstår under karbonlagringen, hvilket er afgørende for at forstå CO2’ens transport og skæbne. Projektet tager udgangspunkt i lagring i den danske Nordsø-kalk og vil lede til en kritisk forståelse for sikkerheden og kapaciteten af karbonlagring i dansk kontekst. Læs mere om projektet her.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.