DTU Kemi - grundforskningscentre på DTU

Stærk satsning på teknisk og naturvidenskabelig grundforskning

onsdag 08 okt 14
|

Kontakt

Jens Øllgaard Duus
Professor
DTU Kemi
45 25 24 51

Kontakt

Susanne Mossin
Lektor
DTU Kemi
45 25 23 91

Hvad er et Center of Excellence?

Et Center of Excellence kan bestå af en eller flere forskningsgrupper, der ambitiøst og visionært arbejder sammen om løsning af et kompleks forskningsspørgsmål.

Læs pressemeddelelse fra Danmarks Grundforskningsfond

'1 milliard kroner fra Danmarks Grundforskningsfond til 12 nye banebrydende forskningscentre'

Danmarks Grundforskningsfond investerer 170 mio. kr. i tre nye grundforskningscentre på DTU - de såkaldte Centers of Excellence - DTU Kemi har en stor andel i Center for Hyperpolarization in Magnetic Resonance.

Danmarks Grundforskningsfond har netop udpeget de 12 forskningsområder, som fonden ønsker at investere i med i alt 700 mio. kr. over de kommende seks år, hvoraf de tre centre altså ligger på DTU. Fonden har afsat yderligere 400 mio. kr. til en fireårig forlængelse af de centre, som klarer sig godt.

DTU Kemis rolle
Ca. 55 mio. kr. går til Center for Hyperpolarization in Magnetic Resonance, som skal forske i bedre scanningsteknikker til medicinsk billedbehandling.

Professor Jens Ø. Duus og lektor Susanne Mossin fra DTU Kemi skal bidrage med udvikling af nye anvendelser af hyperpolarisering i NMR til forståelsen af kemiske, biokemiske og biologiske processer på molekylært nivieau.

Hvad er hyperpolarisering?
Billeddannelse ved brug af magnetisk resonans (MRI) og kernemagnetisk resonans (NMR) spiller en central rolle i mange grene af videnskaben fra fysik og kemi til biologi og medicin. Metodernes anvendelse er imidlertid begrænset, når det drejer sig om billeddannelse af hurtige dynamiske processer eller måling af meget lave stofkoncentrationer både in vivo og in vitro. Hyperpolarisering ved hjælp af Dynamisk Kernepolarisering (DNP) er en måde at omgå problemet på, idet man med DNP kan forstærke signalet mere end 10.000 gange og dermed muliggøre studier, som ellers ikke ville kunne lade sig gøre.

Hyperpolarisering er en avanceret, teknologisk metode til at magnetisere et stof. Et stof med et kraftigt magnetisk signal kan bl.a. udnyttes til medicinsk billeddannelse og ved diagnosticering af kræft. Når stoffet injiceres i patienten, vil en efterfølgende MR-scanning vise både kræftsvulst og et kig ind i svulstens stofskifte. Dermed kan lægerne få en bedre ide om, hvor aggressiv kræften er, og om denne responderer på behandlingen.

På tilsvarende vis vil hyperpolarisering ved hjælp af Nuklear Magnetisk Resonans (NMR) kunne give et vindue ind i cellernes indre verden og dermed give et værktøj til forståelse og optimering af både humane og industrielt anvendte cellers funktion. 

Hyperpolarisering ved brug af DNP er imidlertid stadig i sin vorden. En bedre forståelse og teoretisk beskrivelse af de fundamentale videnskabelige processer bag DNP-hyperpolarisering vil være omdrejningspunktet i dette Center of Exellence.

Læs hele pressemeddelelsen.

For yderligere information:
Adjungeret professor Jan Henrik Ardenkjær-Larsen, centerleder, Center for Hyperpolarization in Magnetic Resonance,
Tel.: 40 27 27 75 / e-mail: jhar@elektro.dtu.dk

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.