DTU Chemistry - Molecular Materials

Molekylære Materialer

Forskningen i gruppen 'Molekylære Materialer' fokuserer på design, syntese og karakterisering af veldefinerede molekylære, supramolekylære og polymere materialer fra uorganiske og organiske moduler.

Vores molekylære skræddersyning på nanoskala niveau muliggør unik kontrol af kemiske såvel som fysiske egenskaber hos molekylære enheder, der spænder fra det enkelte molekyle til tredimensionale materialer.


Læs om vores nye MSc og PhD kursus i forårssemestret 2018