Organisk Kemi - Kemisk biologi

Kemisk Biologi

Kemisk Biologi er et multidisciplinært forskningsområde på grænsefladen mellem kemi og biologi.

Vi besidder ekspertise indenfor diversitetsorienteret syntese, lipid-, kulhydrat- og peptidkemi, og anvender små organiske forbindelser til at adressere en bred vifte af udfordringer indenfor feltet.

Nuværende fokusområder er cancer, inflammation, drug delivery og plantecellevæggens biologi og bioteknologi.

Forskningsaktiviteter sigter imod udvikling af screeningteknologi, nye kemiske prober, værktøj til sygdomsdiagnostik og tidlig lægemiddeludvikling.