Organisk Kemi

Organisk og Uorganisk Kemi

Organisk syntese er fundamentet for alle forskningsprojekter i området for organisk kemi. De primære fokusområder er:

Udvikling af katalytiske reaktioner, kemisk biologi, syntese af komplekse molekyler, NMR spektroskopi, peptid- og kulhydratkemi samt molekylemodellering.

Grundlæggende forskning i organisk kemi er udgangspunkt for anvendte projekter i tilstødende felter såsom medicinalkemi/tidlig lægemiddeludvikling og materialeforskning.

Forskningsområdet Uorganisk kemi dækker over to delområder:

Center for Katalyse og Bæredygtig Kemi (CSC)
Center for Katalyse og Bæredygtig Kemi (CSC) har som mål at styrke indsatsen inden for raffinering af biomasse og affald til mere værdifulde kemikalier, brændstoffer og materialer, røggasrensning ved katalyse og selektiv gasabsorption, samt bæredygtig produktion af kemiske produkter i stor skala. Centrets spidskompetencer er pt. indenfor alternative røggasrensningsprocesser ved katalyse og selektiv gasabsorption, som understøtter klimavenlig energiproduktion baseret på biomasse, samt stærkt forenklet storskala kemikalieproduktion.   

NanoKemi                                                                                                             
Gruppen NanoKemi er engageret i eksperimentel og teoretisk kemisk og biologisk nanoskala- og enkeltmolekylevidenskab. Gruppens fokus er metalloproteiners og DNA-molekylers fysisk-kemiske egenskaber på det enkelte molekyles niveau samt kemisk syntese af nanomaterialer som nanopartikler og grafen, med henblik på anvendelse som elektrokatalysatorer i brændselsceller og biologiske sensorer. Gruppen har særlig ekspertise i nanoskala- og enkeltmolekyleteknologierne skanning tunnel mikroskopi (STM) og atomar kraftmikroskopi (AFM) i vandige medier, teoretiske metoder, samt i transmissionselektronmikroskopi, elektrokemi, og kemisk syntese af komplekse metalliske nanostrukturer og grafen.

DTU Chemistry - Kemisk biologi

DTU Chemistry - NMR

DTU Chemistry - Syntese og Katalyse

DTU Chemistry - Katalyse og bæredygtig kemi

DTU Chemistry - NanoChemistry

DTU Kemi - Molekulære Materialer


Organisk og UORGANISK...

Kontakt

Jens Øllgaard Duus
Professor
DTU Kemi
45 25 24 51

DTU CHEMISTRY LECTURE

Chemical Lecture - Feringa
DTU Chemistry Lecture no.1
Dynamic Molecular Systems, from Switches to Motors
Ben L. Feringa