Laboratorieforsøg

Korrekt anvendelse af fuldpipetter til afpipettering.

Udførsel af forsøg for at bestemme ledningsevne.

Udførsel af forsøg for at bestemme hulstrømspotentialet.