Laboratorieforsøg

Korrekt anvendelse af fuldpipetter til afpipettering.

Udførsel af forsøg for at bestemme ledningsevne.

Udførsel af forsøg for at bestemme hulstrømspotentialet.

http://www.kemi.dtu.dk/uddannelse/elearning/kursus26202fysiskkemibiovidenskaberne/forsoeg
26 APRIL 2019