Statistikker

DTU Kemi fastholder sin position som et førende forskningsinstitut. 
Instituttet har en høj succesrate i ansøgninger om eksterne midler, og vi er glade for at konstatere, at det valgte setup har en positiv effekt. Desuden opfylder vi vores kvote på ph.d.-optag, hvilket industrien også bidrager til. Derudover  fastholder vi det fulde optag på bachelorretningen Kemi og Teknologi, hvor vi har flere ansøgere, end vi kan optage.

DTU Chemistry - Admission 2017

DTU Chemistry - Phd Admission

DTU Kemi - external funding