Mark Bentley

Opbygningen af gode modeller

mandag 27 nov 17
|

Rimelige modeller af undergrunden har stor betydning, når der laves forudsigelser – forudsigelser reelle nok til at tilføre værdi til kommercielle beslutninger. Mark Bentley, Training Director ved AGR TRACS International, gav en to dages workshop om modellering samt om de vigtige problemer, der skal adresseses, når der forudsiges, hvordan et reservoir ser ud.

Hvad er din strategi, når du modellerer et reservoir? Stiller du under processen de rigtige spørgsmål til dig selv? På et kursus omhandlende opbygning af gode modeller lærte Training Director fra AGR TRACS International, Mark Bentley, deltagerne, hvordan de sikrer, at de har forstået spørgsmålene, de skal besvare, inden de beslutter, hvilken model de opbygger. En komplet felt-model er ikke altid nødvendig for at besvare de foreliggende spørgsmål.

I fokus var også brugen af stokastisk metode og sandsynlighed; troen på at geostatistik kan løse reservoir-forudsigelser resulterer til tider i skuffelse. Probabilistiske forsøg på at forudsige optimale resultater kan ende med naive resultater, hvis det blindt anvendes. Geostatistiske modeller er ofte komplekse og knap så uigennemsigtige, som ellers præsenteret.

”Nøglen til succes er formuleringen af usikkerhedslisten. Hvis problemerne, der kan forårsage en forretningsbeslutnings kollaps, identificeres, vil modelleringsarbejdsprocessen opfange dem, og beslutningsrisikoen formindskes. Hvis problemet ikke opfanges, kan ingen modellering kompensere”, siger Birgitte D. Larsen, Geoscientist ved Danish Hydrocarbon Research and Technology Centre (DHRTC).

Workshop og meget mere
Postdoc ved DHRTC, Frederic Amour, har tidligere arbejde med reservoirmodellering, og dette kursus var ved første øjekast en god mulighed for at få opfrisket hans viden på området samt modtage vejledning fra en ekspert, så han bedre kan designe en modelleringsstrategi. Workshoppen viste sig dog at være meget mere end det.

”Først og fremmest er Mark en dygtig ordføre, der ved, hvordan han kan vække entusiasme og interesse fra publikum gennem hele denne to dages workshop. ”Inspirerende” er det ord, som bedst beskriver denne workshop” siger Frederic Amour og understreget, at:

"... han kan vække entusiasme og interesse fra publikum..."
Postdoc ved DHRTC, Frederic Amour

”3D geologisk modellering er et bredt emne indenfor research med mange analytiske- og simuleringsværktøjer, som kan implementeres på mange måder til at bygge fx modeller i Petrel – det er nemt at fare vild! Hertil kommer at finde den rigtige balance mellem en fuldt deterministisk og stokastisk tilgang, hvilket altid er vanskeligt, selv for eksperter.”

Marks delte sin erfaring indenfor hvert trin af modelleringsprocessen og tilvejebragte en metode, som deltagerne kan bruge til at fastlægge den mest hensigtsmæssige, fit-for-purpose modelleringsstrategi til et specifikt case study.

Selv uden tidligere erfaring indenfor reservoirmodellering, fandt postdoc ved Århus Universitet, Kenni Dinesen Petersen, værkstedet givende:

”Mark er en god lærer, der underviser med stor energi og entusiasme, og han er dygtig til at forklare forholdsvis komplicerede koncepter gennem anekdoter og tankevækkende øvelser. Jeg vil ikke sige, at de færdigheder og filosofiske begreber, der diskuteres på kurset, alle er direkte anvendelige i mit videnskabelige arbejde, men jeg vil mene, at jeg nu har et langt bedre perspektiv på, hvordan min egen forskning kan gøres mere relevant for industriel anvendelse.”

 

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
http://www.kemi.dtu.dk/nyheder/nyhed?id=78FF94F4-F8C9-4DB4-ACBC-43645F2658B6&utm_device=web&utm_source=RelatedNews&utm_campaign=Nyt-forskningsprogram-lanceret
22 JANUAR 2019