Bo Cerup-Simonsen

Bo Cerup-Simonsen stopper som direktør for Center for Olie og Gas på DTU

onsdag 15 aug 18
|

Bo Cerup-Simonsen starter den 1. oktober 2018 som direktør med ansvar for strategi og portefølje for nybygning og innovation hos Royal Caribbean Cruise (Vice President, Newbuild Strategy and Portfolio). Programdirektør Morten Jeppesen, Center for Olie og Gas, konstitueres som direktør og en proces for at finde en ny direktør sættes i gang hurtigst muligt.

Bo Cerup-Simonsen har været med fra begyndelsen og har i løbet af centrets første fire år ledet etablering af strategi og en velfungerende, tværfaglig organisation med ca. 200 medarbejdere og en programportefølje med over 20 prototyper af nye forskningsbaserede løsninger, som kan forbedre olie/gas indvindingen betydeligt for Danmark. Bo har også sikret og plejet samarbejdet mellem Centrets mange partnere og interessenter herunder Århus Universitet, Ålborg Universitet, Danmarks Tekniske Universitet, GEUS og Københavns Universitet, samt Dansk Undergrunds Konsortium (DUC med partnerne Nordsøfonden, Total, Shell og Chevron).

I foråret 2018 overtog det franske energiselskab Total S. A rollen som operatør på indvinding af olie i den danske del af Nordsøen fra Mærsk Olie og Gas A/S.

”Så når det nu skal være, så er det godt tidspunkt at overlade til en ny direktør at bygge på det fundament der er skabt for at forfølge identificerede og nye potentialer ”, siger prorektor Rasmus Larsen, der også takker Bo for hans store arbejde med at sætte centrets arbejde ind i en større samfundsmæssig kontekst:

”Bo har dygtigt ledet kapacitetsopbygningen af centeret fra nul til en slagkraftig organisation i spændingsfeltet mellem anvendt forskning og anvendelse. Endvidere, har Bo igen og igen dygtigt sat ord på nødvendigheden af at forske i en bedre udnyttelse af ressourcerne i den danske undergrund, så Danmark i transitionsperioden til det fossilfrie samfund har den fornødne energi til at sikre vækst og velfærd.”

/ Rasmus Larsen, prorektor DTU

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.