DTU Kemi - Novo-legat - foto: Anne Frejberg

Novo-legat til forsker-talenter på DTU Kemi

fredag 27 mar 15
|

OM LEGATET

Novo-fondens årlige legat til specialeskrivning - et legat, som Novozymes tilbyder sammen med Novo Nordisk til nogle af de bedste studerende, der skal skrive speciale inden for fagområder, der knytter sig til Novo’s forskningsområder.

KONTAKT

Eva Stensgaard
Specialetitel:
Structural interpretation of the observed human tryptophan hydroxylase isoform-specific kinetics
Vejledere
: Lektor Günther Peters og Lektor Hans Mølager Christensen, DTU Kemi
Kontakt
:
Eva.stensgaard@gmail.com
Tlf.: 26277217


Daniel Madsen

Specialetitel
:
In-Bead High-Throughput Screening Technology for Profiling of Substrates for Histone Deacetylase Enzymes

Vejleder
: Seniorforsker Kathrine Qvortrup, DTU Kemi
Kontakt:
madsendaniel90@gmail.com
Tlf.: 60236625

To specialestuderende fra DTU Kemi har netop modtaget Novo Scholarship - en økonomisk håndsrækning, der i år gives til godt 25 af landets særligt dygtige studerende, som skal til at skrive deres speciale om et naturvidenskabeligt emne.

De to kemi-studerende fra DTU  – Eva Stensgaard og Daniel Madsen – har netop modtaget Novo-fondens årlige legat til specialeskrivning – et legat på 7000 kr. om måneden, så de studerende får mulighed for i deres specialeperiode at fokusere fuld tid på deres studier. Og det glæder de sig begge to til.

”Jeg har haft studiejob på 15-20 timer om ugen gennem hele mit studieforløb. Det er svært at overskue, når jeg helst vil koncentrere mig om mit specialeprojekt. Det kan jeg gøre nu,” smiler Eva Stensgaard.

Også for Daniel Madsen betyder legatet, at han får mulighed for at fokusere fuld tid på sit speciale, når han ikke behøver at have et job ved siden af.  


”Og derudover har jeg fået en sparringspartner i form af en kontaktperson i Novo Nordisk, som også er kommet med forslag til udvikling af mit projekt,” fortæller han.

 

Fremtidens kemikere

Både Eva og Daniel er 25 år og startede på DTU i 2010. Eva startede med at læse miljøteknologi med en vision om at skulle redde verden fra global opvarmning. Daniels vej til kemien og særligt medicinalkemien startede på DTU’s bachelorretning Kemi og Teknologi.

”Jeg blev dog hurtigt meget interesseret i kemien på miljøteknologi-studiet, og endte med at tage samtlige valgfag på DTU Kemi,” fortæller Eva Stensgaard.

Anvendt kemi

Eva Stensgaard er efterfølgende fortsat på kandidatretningen Anvendt Kemi for at specialisere sig i analytisk kemi og proteinkemi, og hun er nu ved at lægge an til sit kandidatspeciale.

”Mit speciale handler om innovation indenfor medicin mod psykisk sygdom, for eksempel depression. Jeg får brug for min viden om proteinkemi, computermetoder og laboratoriemetoder både inden for kemi og bioteknologi,” siger Eva Stensgaard.

Dermed har Eva flyttet sig langt fra sin oprindelige motivation for at læse til ingeniør, men som hun selv siger: ”Studiet giver god mening for mig. Det vigtigste er at have anvendelse for øje i alt, hvad jeg gør.”

I sit speciale skal hun undersøge to isoformer af enzymet tryptophan hydroxylase, som regulerer produktionen af serotonin, eksempelvis i menneskers hjerne og tarmsystem. Serotonin er kendt som ”lykkehormon”, da det bl.a. stimulerer vores humør. Hun skal undersøge konformationsændringer i strukturen vha. molekyldynamiske simuleringer og fluorescens anisotropi, samt lave kinetikstudier af de to isoformer. Projektet involverer også genteknologi og proteinoprensning, da en del af undersøgelserne foretages ved at se på forskelle mellem vildtypeenzymet og mutanter.

”Jeg håber, at mine resultater på sigt vil kunne bidrage til alternative måder at regulere serotoninproduktionen i hjernen og tarmsystemet på. ”

Udvikling af nye lægemidler

Efter DTU’s bachelorretning Kemi og Teknologi, fortsatte Daniel Madsen også på kandidatuddannelsen Anvendt Kemi, hvor han følger studielinjen ’Synthesis and Medicinal Chemistry’.

”Jeg har altid haft stor interesse for medicinalindustrien, og mit mål med min uddannelse er at opnå viden inden for de forskellige aspekter vedrørende udvikling af nye lægemidler, herunder analyse, syntese og screening,” fortæller han.

Daniel Madsen er netop gået i gang med sit speciale, som handler om en metodeudvikling til screening af store biblioteker af stoffer. Målet er at fremstille og teste 60.000 forskellige stoffer for deres aktivitet i en enzymklasse, der hedder 'histone deacetylases' (HDACs). Analysen af disse enzymers aktivitet kan på sigt bruges til videreudvikling af nye lægemidler mod fx kræft, cystisk fibrose, og kroniske smerter. 

 ”Jeg synes, at brugen af anvendt kemi til at designe løsninger til anerkendte biokemiske problemstillinger, er meget interessant og motiverende i forhold til at teste kreative metoder og ideer i komplekse systemer.” 

Begge de unge talenter drømmer om en fremtid inden for kemiens verden. Selv om Daniel kun lige er startet på sit speciale, kunne han godt tænke sig at fortsætte med det eller lignende projekter som ph.d.-studerende. Eva vil lære endnu mere om kemi og bioteknologi og også skabe sig flere erfaringer inden for projekt/organisationsledelse, som hun også er i gang med at tilegne sig som medstifter af den nystartede forening for kemikere, DTU Chemistry Students.

LÆS MERE...

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.