DTU Kemi - MIND - logo:AnneFrejberg

Flere millioner fra FNU til DTU Kemi

tirsdag 13 dec 16
|

Kontakt

Günther H.J. Peters
Lektor
DTU Kemi
45 25 24 86

Kontakt

Pernille Harris
Lektor
DTU Kemi
45 25 20 24

LÆS OGSÅ:

FAKTA

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers uddeler 45 bevillinger til DFF-Forskningsprojekter for en samlet sum af cirka 142 mio. kr.

Bevillingerne er givet inden for rammerne af Det Frie Forskningsråds Opslag E2015 og F2016.

Rådet har i alt modtaget 421 ansøgninger om støtte til DFF-Forskningsprojekt.Når vi forstår, hvordan signalstoffet serotonin i hjernen fungerer, kan det føre til nye lægemidler, som kan helbrede lidelser som fx depression og OCD. Nu har forskere fra DTU Kemi fået over 2,5 mio. kr. til fra FNU til nyt projekt.

Det Frie Forskningsråd | Natur og Univers  (FNU) har netop bevilget 2.584.009 kr. til et projekt, som skal  undersøge enzymet TPH2 (TryptoPhanHydroxylase isoform 2), der findes i hjernen hos mennesker.


Det er lektor Günther Peters fra DTU Kemi, som sammen med Hans E.M. Christensen og Pernille Harris begge DTU Kemi, Kasper D. Rand fra Københavns Universitet og Robin Curtis, University of Manchester, UK, der har modtaget penge til at sætte gange i projektet om enzymet TPH2.


Et afgørende enzym

TPH2 regulerer niveauet af det meget vigtige signalstof serotonin i hjernen. Når denne regulering ikke fungerer optimalt, giver det anledning til en række psykiatriske lidelser som fx depression, obsessivkompulsiv lidelse (OCD) og skizofreni. TPH2 spiller derfor en afgørende rolle for opståen af sådanne sygdomme og har også stor betydning for udvikling af nye lægemidler, der kan helbrede lidelserne.


Enzymet er opbygget af tre såkaldte domæner med hver sin betydning for virkningen. Funktionen af det ene af disse domæner – det regulatoriske domæne – er imidlertid ikke kendt.


”Vores foreløbige resultater viser, at enzymet er reguleret af de molekyler i hjernen, som bruges til at
lave serotonin. Projektet har derfor fokus på at forstå, hvordan det regulatoriske domæne fungerer, og hvordan det spiller sammen med andre mindre molekyler, der også er til stede i hjernen,” fortæller Günther Peters.


Resultaterne kan føre til nye lægemidler

For at nå målet er det nødvendigt at kombinere det eksperimentelle arbejde med avancerede computermodeller. Resultaterne vil få stor betydning for forståelse af regulering af serotonin niveauet, hvilket kan føre til nye lægemidler til helbredelse af disse sygdomme.

Nyheder og filtrering

Få besked om fremtidige nyheder, der matcher din filtrering.
http://www.kemi.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=%7B64CFEECA-9B53-4908-B349-2F02A2749206%7D
26 APRIL 2019